VA - ingeniør

Norconsult har et meget sterkt fagmiljø innen vann og avløp. Vårt prosjekteringsmiljø består av over 250 medarbeidere som arbeider fast med ulike oppgaver innen vann og avløp, både for offentlige og private kunder. Norconsult får stadig nye oppdrag, både for offentlige og private kunder. Da vår portefølje øker har vi behov for å øke vår stab innen VA-faget.

Norconsult sitt kontor i Kristiansand ligger midt i sentrum, i Henrik Wergelands gate, rett ved kollektivakser for buss og tog. I Kristiansand er vi 33 medarbeidere som dekker fagområder innen miljø, vann – og avløp, el-kraft teknikk, VVS og energiplanlegging, arealplan, skole – og barnehageplanlegging, veg og samferdsel, byggeteknikk, SØK, idrettsanlegg, dam og vassdrag, prosjekt – og byggeledelse, SHA og kvalitetsstyring.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

Dine oppgaver vil være varierte og omfatte alle faser av et prosjekt. Oppgavene vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine ønsker/behov for videre utvikling. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:

Oppdragsledelse
Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere
3D prosjektering
Kommunaltekniske VA-anlegg/transportsystemer
VA-samferdsel/tunnelvann, overvannssystemer
Utarbeidelse av arbeidstegninger for utførende
Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag
Oppfølging på bygge – og anleggsplass
For oss er det viktig at du:

Er en erfaren ingeniør, fortrinnsvis på masternivå
Har gode evner innen og interesse for VA og heldigitale løsninger
Er kunnskapsrik og selvstendig
Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging både mot kunde og internt
Har erfaring med relevante dataverktøy for fagområdet, som for eksempel Novapoint, Civil 3D/Focus og Gemini
Hos oss får du:

Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
Eierskap i egen bedrift
Fleksibel arbeidstid og sommertid
Store faglige utfordringer der du har mulighet til å utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere
Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø
Spennende karrieremuligheter innen fag og oppdragsledelse
Miljøbevisst samfunnsplanlegging
Deltakelse i faglige nettverk i Skandinavia, fadderordning og kompetanseutviklingsplan
Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm.
Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.