VA-Ingeniør

Email
Kopier link
Del med

Som Norges mest nedbørsrike by, må vi ha et ledningsnett som kan håndtere alt vannet. Til det har vi mange dyktige og dedikerte medarbeidere. Vi søker nå en ingeniør/sivilingeniør med bakgrunn innen VA som kan bidra til forbedring av drift av avløpsledningsnett. Du vil inngå i ingeniørgruppen i seksjon for avløpssystem, prosess og miljø.

Dine arbeidsoppgaver vil være på tvers av avdelingen. Arbeidet vil omfatte tett samarbeid med fagkollegaer i avdelingen, med fokus på drift, maskinlæring, kunstig intelligens (KI), innovasjon og forbedringer som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre avløpshåndtering og miljø.

Avdeling Avløp og Miljø i Bergen Vann er i sterk utvikling, med driftsansvar for avløpstransportnettet og fem avanserte avløpsrenseanlegg og et biogassanlegg. Vi har ambisjoner om å være en viktig bidragsyter til den grønne sirkulære økonomien gjennom optimalisering av anlegg og best mulig miljømessig og økonomisk resultat.

Bergen Vann er Bergens største og viktigste næringsmiddel- og miljøbedrift. Samfunnsoppdraget er å levere trygt og godt drikkevann til innbyggerne både i Bergen kommune og Bjørnafjorden kommune, og sørge for en miljømessig riktig avløpshåndtering.

Du kan lese mer om oss på www.bergenvann.no og på www.facebook.no/bergenvann

Arbeidsoppgaver

 • Være pådriver på teknisk videreutvikling av avdelingen samt ingeniørstøtte til drift
 • Fokus på å videreutvikle maskinlæringsmodellene og være en ressurs for å legge til rette for økt bruk av maskinlæring i daglig drift
 • Initiere og gjennomføre forbedringstiltak
 • Bistå avdelingen med rapportering og formidling av resultater
 • Analysere hendelser som grunnlag for læring og forbedring
 • Prosjektstyring/ledelse av mindre drift- og forbedringsprosjekter
 • Delta i anskaffelsesprosesser og være en pådriver for å ivareta lov om offentlige anskaffelser
 • Sørge for kunnskaps- og kompetanseoverføring til fagarbeidere
 • Bidra til seksjonens HMS- og kvalitetsarbeid
 • Ansvars- og myndighetsområder kan bli endret etter behov
Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/ sivilingeniør, utdanning fra høyskole/universitet eller tilsvarende innen VA/ledningsnett/prosess/vedlikehold/datasystemer
 • Særlig relevant erfaring innen fag kan kompensere for kravet til formell utdanning
 • Kunnskap om drift og vedlikehold innen avløpshåndtering, prosess og avløpssystemet
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Gode datakunnskaper, kjennskap til maskinlæring, analyse av større datamengder
Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert, tilpasningsdyktig og fleksibel
 • Systematisk, analytisk og nøyaktig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bevisst forhold til HMS og kvalitetssystemer
Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Byens mest spennende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
Arbeidssted
Søknadsfrist
10.03.2024
Bransje
Stillingstype
Arbeidsgiver
Bergen Kommune
Kontaktperson
Siran Gebhard Döpper
Seksjonsleder
Telefon
40812376
Send søknad

Flere Stillinger