Midlertidig bru over Ranelva. E6 til høyre. Foto: Nordland fylkeskommune
Publisert: 23.01.2023 

Klart for ny bru over Ranelva

Consto Anlegg Nord AS skal bygge den nye Nevernesbrua, som skal stå ferdig om circa to år. Anleggsstart til våren.

Nordland fylkeskommune har skrevet kontrakt med Consto Anlegg Nord AS om bygging av ny bru over Ranelva. Kontraktssummen er på 48.962.460,00 kroner ekskl. mva.

– Med denne avtalen på plass er vi et godt steg nærmere ei ny og permanent bru. I oppdraget ligger det også nye og omlagte veier, og riving av restene av den gamle bruen. Entreprenøren starter nå arbeidet med å prosjektere den nye bruen, sier prosjektleder Terje Krommen i Nordland fylkeskommune.

Nevernesbrua ligger på fylkesvei 7374 i Rana kommune.

Byggestart til våren

Prosjektet er en totalentreprise. Det innebærer at entreprenøren står for både prosjektering og bygging av bruen og det som hører til.

– Vi takker for oppdraget og gleder oss til å sette i gang. Det første vi gjør er prosjekteringen, som er en helt detaljert planlegging av alt som skal gjøres. Vi regner med at anleggsarbeidene kan være i gang i løpet av våren, sier daglig leder i Consto Anlegg Nord AS, Fredrik Okkenhaug.

Den nye Nevernesbrua skal stå ferdig i 2024/2025. Nordland fylkeskommune vil i samarbeid med entreprenøren komme tilbake med informasjon før byggestart.

Bakgrunn

Den gamle bruen fra 1960 ble tatt av flommen i Ranelva 21. september i 2020. Etter en rekordrask byggeprosess ble ei midlertidig beredskapsbru åpnet tre uker senere. Denne sikrer veiforbindelse til Grønfjelldalen. Nordland fylkeskommune leier den midlertidige bruen av Statens vegvesen. Dette er ikke en varig løsning, og nå skal vi bygge ny bru over Ranelva.

Reguleringsplanen ble utarbeidet av Nordland fylkeskommune og Rana kommune, og vedtatt av kommunen høsten 2022.

Prosjektet består av:
  • Ca. 670 meter ny og omlagt fylkesvei, inklusive nytt kryss mellom Grønnfjelldalsveien og  fv. 7374 og ny bru over Ranelva. Omlegging av kjøremønster.
  • Nye og omlagte atkomstveger for boliger og gårdsbruk og nye tilkoblinger til  fylkesveiene på begge sider av Ranelva.
  • Ny bru over Ranelva, lengde ca. 105 meter
  • Riving av løe og gamle landkarrester etter tidligere bru ved nytt landkar på nordsiden av elven.
  • Riving av eksisterende veger som tas ut av drift og fjerning av fylling for eksisterende vei på sydsiden av elven.
  • Tilrettelegging nord for Ranelva og fylling sør for Ranelva i forbindelse med etablering av omlagt Grønnfjelldalsveien
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur