Det skal totalt legges 1400 tonn klimanøytral asfalt på entreprise E102 Fornebukrysset-Strand. Det reduserer klimagassutslippene med 47,6 tonn CO2 sammenlignet med om om det ble brukt tradisjonell asfalt. Foto: Dagrunn Husum
Publisert: 13.10.2023 

Klimanøytral asfalt sparer CO2-utslipp på anlegget

Bruk av klimanøytral asfalt på anlegget til Fornebukrysset–Strand reduserer klimagassutslippene med 47,6 tonn CO2 sammenlignet med tradisjonell asfalt.

Asfalt er tradisjonelt en stor bidragsyter av CO2 i anleggsprosjekter.  Skanska, som er totalleverandør på entreprise E102 Fornebukrysset–Strand skal i følge kontrakten med Vegvesenet legge totalt 1400 tonn av den klimanøytrale asfalten på anlegget.  I slutten av forrige uke ble 330 tonn klimanøytral asfalt lagt på Skanskas riggområde på Grendehustomta. Resten skal brukes på midlertidige anleggsveger og riggområder der det er behov for asfaltering.

Tilsvarer over 500 flyreiser Oslo–Bergen 

– 1400 tonn med denne asfalten reduserer klimagassutslippene med 47,6 tonn CO2 sammenlignet med om vi skulle brukt samme mengde tradisjonell asfalt. Til sammenligning tilsvarer dette 552 flyturer tur-retur Oslo-Bergen for en person, forteller Ane Lillebuen Berge som er rådgiver for bærekraft hos Skanska Norge AS.

Fossilfritt bindemiddel og gjenbrukt asfalt

Klimanøytral asfalt produseres på et anlegg som bruker fossilfritt brensel til oppvarming av steinmaterialer. I asfalten er bitumen, som er det tradisjonelle bindemiddelet som brukes i asfaltproduksjon, erstattet med et fossilfritt biobindemiddel. Asfalten inneholder også en høy andel gjenbrukt asfalt.

– Medregnet bruken av fossilfritt bindemiddel og lagringen av karbon i asfalten, regnes den som klimanøytral, forklarer Berge videre.

Tilfredstillene kvalitet men høye kostnader

Det er imidlertid ikke første gang at slik asfalt brukes på prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta. I juli 2021 testet Skanska for første gang bruk av klimanøytral asfalt på et riggområde på den forberedende entreprisen for Fornebukrysset-Strand.

Erfaringen så langt tilsier at den klimanøytral asfalt tilfredsstiller kvaliteten som kreves for bruk på prosjektets riggområder og midlertidige anleggsveger. Selv om asfalten har vært på markedet i noen år, er bruken av den fremdeles lav. Dette skyldes i hovedsak at den koster langt mer en tradisjonell asfalt ettersom produksjonen av biogent bindemiddel er begrenset.

Vegvesenets byggeleder Hege Gran-Henriksen, er likevel glad for at Skanska har valgt å bruke den klimanøytrale asfalten på deler av anlegget til Fornebukrysset–Strand

– Å nå Vegvesenet mål om halvering av CO2-utslipp innen 2030 krever nytenkning og satsing både fra entreprenør og byggherre. Selv om mengden klimanøytral asfalt som brukes på anlegget er liten i forhold til totalen, så bidrar det blant annet til å holde etterspørselen etter biogent bindemiddel oppe og gir oss mer erfaring med bruk av asfalten, sier hun.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur