Prinsippskisse for opprustingen av Griniveien med gang- og sykkelvei og fortau. Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen
Publisert: 21.09.2023 

Kø, kø, kø i Griniveien de neste to årene

Statens vegvesen og Oslo kommune skal bygge gang- og sykkelvei og rehabilitere vann- og avløpsledninger i Griniveien mellom Røakrysset og Bærum grense. Arbeidet starter 2. oktober i år og varer til desember 2025. Bilister må forvente kø i denne perioden og anbefales å velge kollektivtransport.

– Griniveien blir ikke stengt i den to år lange anleggsperioden, men veien blir innsnevret til ett kjørefelt med lysregulering og manuell trafikkdirigering, så bilistene må belage seg på ventetid og køer, sier byggeleder Marta Skibnes i Statens vegvesen.

Anleggsarbeidene i Griniveien starter mandag 2. oktober, noe som vil påvirke fremkommeligheten ganske umiddelbart.

Griniveien er forholdsvis sterkt trafikkert med cirka 10 000 biler i døgnet. Mange bruker veien som pendlervei til og fra jobb mellom Bærum og Oslo.

– Det er ingen opplagte omkjøringsruter i området så vi anbefaler de som kan, å velge kollektivtransport, sier Skibnes.

Få flere til å gå og sykle

Statens vegvesen skal på vegne av Bymiljøetaten i Oslo ruste opp og etablere sammenhengende gang- og sykkelvei langs Griniveien på strekningen Røakrysset–Bærum grense. Den nye gang- og sykkelveien kobles sammen med gang- og sykkelveiløsningen som er bygd på Bærumssiden.

Et sammenhengende gang- og sykkelveinett i Oslo er en forutsetning for å få flere til å gå og sykle. Gang- og sykkelveien langs Griniveien er en del av Plan for sykkelveinettet som ble vedtatt av Oslo kommune i 2018.

Gammelt ledningsnett fornyes

I tillegg skal Vann- og avløpsetaten i Oslo rehabilitere ledningsnettet langs Griniveien mellom Røakrysset og Ekraveien. Dette blir gjort samtidig for å unngå flere graveperioder i Griniveien.

Det eksisterende ledningsnettet i Griniveien er fra 1960 og må fornyes. Det har vært mye lekkasjer i området og fare for forurensing av drikkevannet.

– Arbeidet vårt bidrar til å sikre vannforsyning og bedre avløpshåndtering og brannvern i området, sier David Vasquez Holan i Vann- og avløpsetaten.

Én byggherre

Statens vegvesen er byggherre for begge prosjektene i Griniveien og har engasjert Anlegg Øst Entreprenør AS til å utføre arbeidene. Prosjektene blir overlevert til henholdsvis Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune når de er ferdigbygde.

Fakta om prosjektene i Griniveien:

På vegne av Oslo kommune skal Statens vegvesen gjennom sin entreprenør
Anlegg Øst Entreprenør AS:

  • skifte ut vann- og avløpsledninger mellom Røakrysset og Ekraveien, cirka 450 meter.
  • undersøke private stikkledninger.
  • legg om strøm- og fiberkabler fra luftstrekk til rør under bakken.
  • bygge ny gang- og sykkelvei og nytt fortau mellom Røakrysset og Ekraveien, cirka 450 meter.
  • ruste opp eksisterende gang- og sykkelvei mellom Ekraveien og Bærum grense, cirka 350 meter.
  • ruste opp bussholdeplasser.
  • etablere ny veibelysning.
  • tilpasse avkjørsler til eiendommer.

Byggeperioden varer fra oktober 2023 til desember 2025. Entreprenøren rehabiliterer først ledningsnettet deretter bygger og ruster de opp gang- og sykkelveien.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur