Prosjektleder Taale Stensbye i Vegvesenet (t.v.) sammen med daglig leder i EN Entreprenør AS, Eirik Nielsen. Foto: Erik Larsstuen
Emner
Publisert
19.10.2021

Kontrakt i havn

Statens vegvesen signerte kontrakt for sanering av fire eiendommer ifb. med bygging av ny rv. 3.

Statens vegvesen planlegger bygging av ny rv. 3 mellom Evenstad og Imsroa i Stor-Elvdal kommune.

Fire eiendommer ligger slik til at de er til hinder for ny veg. Disse eiendommene er innløst og skal rives. EN Entreprenør AS fikk jobben i konkurranse med fem andre. Kontraktsummen er på 980 000 ekskl. mva.

EN Entreprenør starter arbeidene i løpet av uke 43. Etter planen skal de være ferdige innen 18. desember.

Tidvis må en påregne noe støy fra anleggsområdet.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur