Skredsikring på E10 i Lofoten. Foto: Steinar Skaar / Statens vegvesen
Publisert
28.08.2020

Koronamidler gir ny og bedre rassikring på E10

Nå begynner Statens vegvesen arbeidet med å reparere og sette opp nytt og bedre sikringsnett ved den nordlige portalen på Trældalstunnelen på E10, etter at ras tok deler av sikringsnettet den 4. mai i år.

– Vi har fått tildelt koronamidler for å komme raskt i gang med arbeidet, så nå kan vi sette i gang, sier byggeleder Jan Leif Lind i Statens vegvesen.

– Med disse midlene får vi også til å gjøre rassikringen mer omfattende og sterkere enn den var tidligere, slik at trafikantene nå er bedre sikret, samtidig som forutsigbarheten blir enda bedre for de som bruker vegen.

Arbeidet settes i gang i uke 36, og utføres mellom 07.00 og 19.00. Vegen vil være stengt for allmenn trafikk i dette tidsrommet, men være åpen nattestid. Omkjøring går via E6.

– Lokale trafikanter som skal nordover vil nok berøres, men det blir ikke store omvegen via Hålogalandsbrua. Trafikk som kommer fra Narvik og skal til Sverige blir ikke berørt av dette, forklarer Lind.

– Vi vil også ta hensyn til rutegående trafikk og utrykningskjøretøy når vi arbeider, slik at fremkommeligheten ikke blir påvirket for dem, utdyper han.

Arbeidet er beregnet å være ferdig i løpet av november.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur