Publisert
14.08.2020

Koronarelatert fall i bygge- og anleggsaktiviteten i 2. kvartal

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen viste en sterk nedgang i 2. kvartal 2020 sammenlignet med forrige kvartal. Ifølge sesongjusterte tall var det en samlet nedgang på 3,6 prosent i perioden. Nedgangen kommer etter et fall i aktiviteten på 1,9 prosent i 1. kvartal.

Sesongjusterte tall viser at den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomheten falt med 3,6 prosent i 2. kvartal 2020 sammenlignet med foregående kvartal, i følge produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Nedgangen relateres til tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge som ble igangsatt i slutten av 1. kvartal. Flere foretak melder at karanteneregler og smitteverntiltak har påvirket aktiviteten negativt i 2. kvartal. Nedgangen er den kraftigste som er målt siden etterdønningene av finanskrisen i 1. kvartal 2009.

Det var en nedgang i byggevirksomheten på hele 2,8 prosent, mens nedgangen i anleggsvirksomheten i samme periode var på 4,9 prosent.

Virkedagskorrigerte tall viser at den samlede produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten hadde en nedgang på 5,7 prosent i 2. kvartal 2020 sammenlignet med 2. kvartal 2019. Byggevirksomheten hadde en nedgang på 5,9 prosent, mens anleggsvirksomheten hadde en nedgang på 5,1 prosent.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur