Livar Thomassen er Statens vegvesen sin prosjektleder for utbyggingen og fornyingen av ferjesambandet Hjelmeland – Nesvik. Her på fergekaien på Nesvik. Foto: Lars Olve Hesjedal
Publisert: 22.02.2021 

Koronautbrudd har ikke stoppet arbeidet på denne kaien

Nykaien på Nesvik er nå i drift, uten at koronasmitte fikk stoppet anleggsarbeidet underveis. Og snart kommer verdens første hydrogenferje.

Egentlig skulle det banebrytende hydrofergesambandet åpnet i mars, på riksvegferjestrekningen Hjelmeland – Nesvik på riksveg 13 i Rogaland.

De to fossilferjene som nå går på sambandet, skal erstattes av ei elektrisk og ei hydrogen/hybrid-ferje – den første i sitt slag i hele verden.

Pandemien gjør at ferjene ikke er klare ennå, men den ene nye dobbelkaien på anlegget er allerede tatt i bruk. Det skjedde tirsdag 16. februar

Det grønne skiftet

Den nye elektriske ferja, Nesvik, skal etter planen være ferdig i april. Hybridferja Hydra som skal gå på hydrogen i kombinasjon med batteri, blir trolig klar til høsten – i september/oktober.

Hydrogenferje er sentralt i Statens vegvesens mål om å kutte klimagassutslipp, en viktig del av det grønne skiftet i Statens vegvesen, og en milepæl i den maritime bransjen.

Det er Norled som drifter ferjestrekningen, som er ett av landets 16 riksvegferjesamband.

Alta-firmaet HAK er hovedentreprenør på byggingen av de nye kaiene på Hjelmeland og Nesvik. Med arbeidsstyrke fra Polen har firmaet underveis blitt rammet av karantener og reisebegrensninger i forbindelse med koronapandemien.

To koronautbrudd

Det har vært også vært to smitteutbrudd på anlegget, med totalt 12 smittede (11 i ett og samme utbrudd i oktober, og én helt i starten av januar). Likevel har det aldri vært stopp i arbeidet.

– Takket være godt samarbeid med entreprenør og kommuneoverlege har vi slått utbruddene ned og forhindret smitte til lokalsamfunnet. Dette har skjedd gjennom et strengt smittevernsregime, som har omfattet alt fra inndeling av arbeidsrigg, kjøkkenbruk, kohorter, eget karantenehotell, og minimal kontakt med lokalbefolkning. Kort sagt er det blitt gjort alt som gjøres kan for å hindre smittespredning. At vi har lyktes med dette, har bidratt til at forsinkelsene på prosjektet i bunn og grunn ikke har blitt så store, til tross for en koronapandemi som har påvirket oss alle, sier prosjektleder Livar Thomassen i Statens vegvesen.

Det blir bygget doble kaier på hver side av fjorden, hvorav én på hver side har ladetårn.

– Da dette er verdens første hydrogensamband, har det vært viktig for oss å ha backup-løsninger i tilfelle teknologien svikter. Av denne grunn bestemte vi tidlig å bygge doble ferjekaier på begge sider av fjorden, legger Thomassen til.

Det har vært et stort anleggsarbeid som startet i september 2019. På Nesvik er det sprengt ut om lag 24 000 kubikkmeter fjell for å gi plass til oppstillingsfelter. Massene ble deretter fraktet på lekter over til Hjelmeland, hvor de de er brukt som fyllmasse til det nye kaiområdet der.

Brukte undervannsdrone

På Nesvik-siden har Statens vegvesen støtt på særlige utfordringer under vann. Fjellet er svært bratt, noe som gjorde det ekstra krevende å få satt ned kaipelene helt ned til 50 meters dyp.

– I dette arbeidet brukte vi undervannsdrone for å se terrenget med egne øyne. Utfordrende fjell gjorde at dét var nødvendig, for å supplere det geologiske kartet hvor koordinatene for pelene ble plottet inn, sier Thomassen.

På Nesvik er det også bygget ny hurtigbåtkai og servicebygg.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur