Kvikkleiresonen ligger i det vakre landskapet ved sjøen. Tømmerbilen illustrer problemet med den smale veien som nå blir mer en dobbelt så bred. Anlegget er ikke påbegynt, men kommer i dette området. Foto: Heidi Ravnestad/ Vestland fylkeskommune
Giselle Jensen
Publisert: 15.05.2023 

Kvikkleiren var en strek i regningen

Utbygging av fylkesvei 57 Holmeli–Nistadlia var ferdig planlagt, reguleringsplanen var godkjent, alt var klart for anleggsstart. Helt til de oppdaget kvikkleire.

Da Vestland fylkeskommune tok over utbyggingen av fylkesvei 57 i Fjaler kommune, oppdaget de at det ikke var foretatt grunnboring i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplanen.

Landets fylkeskommuner tok over drift og utbygging av fylkesveiene fra Statens vegvesen i 2020.

– Vi vil vite hva vi bygger i, og startet grunnboring i området før vi gjorde noe annet. Da ble det tydelig at en mindre del av parsellen går over et område med kvikkleire, sier prosjektleder Bjørn Andre Storøy i Vestland fylkeskommune.

Han forteller at det er små lommer med kvikkleire i landsdelen, men selv har han ikke vært borte i det tidligere.

Tilbake til tegnebordet

Kvikkleiren førte til utsettelse av anleggsstart på prosjektet som opprinnelig lå an til oppstart i 2021. Prosjektledelsen måtte så å si gå tilbake til start og jobbe frem en helt ny reguleringsplan, endre tidsrammen og revurdere kostnadene. Kvikkleire kan fort koste mye penger.

– Kvikkleiren må sikres. Vi har valgt å grave vekk alt sammen, da får vi fullt ut fjernet all risiko, forteller Storøy.

Han beskriver kvikkleiren som en liten celle i et område som stort sett består av fjellgrunn.

– Det er heldigvis ikke et stort volum, leiren utgjør omkring 3500 m3. Nå ligger det 3-4 meter med grus og stein på toppen. Kvikkleiren i seg selv går 4-5 meter dypt. Vi graver vekk alt sammen, slik at vi kommer helt ned på faste masser. Senere kan vi fylle gropa med stein og jord, sier prosjektlederen.

Leiren fraktes til deponi der den sikres i et basseng omgitt av store steiner og jordmasser. Kvikkleiren blir lagret der til den har tørket.

Gravmaskin med ekstra lang arm

Han anslår at jobben med leiren er gjort på 1-2 uker, men det krever mye forsiktighet fra entreprenøren sin side, for å sørge for at gravmaskinen ikke sklir ut.

– Vi vil bruke en gravmaskin med ekstra lang arm. Da kan maskinen stå på fjellgrunn mens den graver vekk leiren, forklarer han. Han er trygg på at det håndteres på en forsvarlig måte, men understreker at det er viktig for ham å følge svært godt med når jobben skal gjøres.

Graver i skoleferien

– Når vi starter å grave i kvikkleiren må vi stenge veien. Det betyr en lang omkjøringsvei for barna som skal til skolen. Vi har derfor bestemt oss for å legge prosjektet til en ferieuke for å skape minst mulig bry for skolebarna, sier Storøy.

Men det ikke bare er å planlegge en dato for graving i kvikkleire. Han forteller at været fort kan velte alle planer.

– Vi må være på vakt. Dersom det regner, eller nylig har kommet ned en del vann, kan leiren begynne å sige. Da kan vi ikke grave. Jo tørrere den er, jo mer stabil blir den, sier han.

Avløser en 3 meter bred vei

– Vi bygger en fremtidsrettet og trygg fylkesvei for å øke trafikksikkerheten for alle trafikanter. Dagens vei er veldig smal - kun 3 meter bred. Den nye veien får gul midtstripe og 6,5 meters bredde pluss veiskulder. Nå får vi en veistandard som tilfredsstiller gjeldende krav, kan prosjektlederen fortelle.

Området har lite bebyggelse, i dag er det bare fem familier som holder til langs strekningen. Men det går en del tungtrafikk som er knyttet til tømmertransport på veien. Det er også en større teknologibedrift i området med arbeidstakere som pendler fra Førde som ligger omkring 30 km unna.

1,7 km parsell

Prosjektet er en strekningsutbedring som delvis bygges på eksisterende fylkesvei. Veiparsellen er 1,7 km lang og har en årsdøgntrafikk på omkring 1200 biler.

– Rammene for prosjektet er 100 millioner kroner. Vi bygger 1,7 km vei og fire busstopp. Anlegget skal stå ferdig i april 2025, men dersom entreprenøren vil forsere tidsplanen er det ikke oss imot, sier Storøy.

Spent på anbud

Invitasjonen til å levere anbud gikk ut ved juletider. Nå er fristen for å levere anbudene kommet og prosjektlederen er spent.

– Det er mange som har vært interessert i anbudet. Det blir spennende å se hva vi har fått inn, sier Storøy. Han tror det kan være et attraktivt anbud i en periode med få jobber i markedet.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur