Foto: Enova
Publisert
30.09.2019

Ladetid gir dårligere fjordkryssing

– Trolig ble ikke dette med ladetid gitt høyt nok fokus da saken ble behandlet i 2016. Nå ser vi hvordan dette vil slå ut, og da er det å håpe at det blir åpnet for en ny realitetsbehandling i Hordaland Fylkesting. Vi må endre dette.

Ordføreren i Tysnes kommune i Hordaland, Kåre Martin Kleppe (H), er krystallklar i samtale med Samferdsel og Infrastruktur: Det har blitt uønskede konsekvenser av innføringen av el-ferger i en del fergesamband, og dette bør man gjøre noe med.

Ordførere

Det har vært stor misnøye blant enkelte ordførere i Hordaland etter detaljene ved innføringen av elektriske ferger er kommet fram, og dette er en misnøye som bør tas på alvor, mener Tysnes-ordføreren:

– Vi er opptatt av at folk skal komme seg på jobb på en ubesværlig måte, og det får man ikke til, slik dette er blitt. Derfor må vi korrigere det, rett og slett.

– Hvorfor tror du at så mange mennesker som ganske sikkert mener det vel, kan komme opp med beslutninger som irriterer så mange?

Foto: Tysnes kommune

– Nei, si det. Kanskje kommer det av at problematikken rundt liggetid på grunn av ladning ikke ble gitt skikkelig fokus den gangen dette ble behandlet. Nå skal det i rimelighet sies at det var tatt med i anbudsinbydelsen, men når saken kom opp til behandling, var det ønsket om å få ned utslippene samt økonomien i dette som – mange vil si naturlig nok – fikk største del av fokuset i behandlingen. Så ble det til at man gikk for dette, til tross for de negative konsekvensene som vi altså nå ser, forklarer han.

– Du er ikke alene om å fremme denne kritikken?

– Nei, vi er vel 4-5 ordførere som representerer befolkninger som blir rammet av dette på forskjellig vis, og som derfor har ønsket dette tatt opp igjen. Nå skal visstnok fylkestinget bli orientert om dette, men det er ikke nok, mener vi. Skal man få gjort noe med det egentlige problemet, er vi nødt til å få saken lagt fram til realitetsbehandling, slik at det kan gjøres vedtak som retter opp problemene.

Så langt har ikke ordførerne blitt hørt, men de er overhode ikke innstilt på å gi opp, for de mener alle at befolkningen har krav på gode kommunikasjonsløsninger.

Penger

– Men nå er jo dette vedtatt allerede, er det ikke litt sent å gjøre noe med dette nå?

– Nei, man kan se i alle fall to forskjellige løsninger. Enten kan man øke batteripakkenes størrelse, eventuelt ladekapasitet, og slik sett få på plass løsninger som gjør at folk kommer seg til og fra jobb på en fornuftig måte. Eller man kan åpne opp for bruk av diesel på de tidene som er kritiske. Dette ville ikke øke utslippet all verden, og man ville altså unngå de uønskede utslagene man her har sett. Jeg tror det er viktig at man får gjort noe med dette så snart som mulig, og da trenger vi altså en realitetsbehandling, understreker Tysnes-ordføreren.

Bakgrunnen for utfordringene er at mens tidligere ferger hadde 5 minutters liggetid mellom avgangene, må el-fergene ha 10 minutter på grunn av ladning. Dette vil føre til at avgangene flere steder har blitt uhensiktsmessige for pendlerne fra 2020, som dermed får forlenget reisetidene sine til dels betydelig fordi avgangene forskyves, og det ikke lenger blir den korrespondansen man har vært vant til. Dette vil den handlekraftige Tysnes-ordføreren gjøre noe med:

– Når vi ser at dette vil slå feil ut, må det være riktig å søke praktiske løsninger, slik altså flere ordførere har tatt til orde for, slår han fast.

Løsninger

Dermed er det klart at el-ferger ikke er helt uten besvært i en del tilfeller, nettopp på grunn av den måten de må driftes på. Dette mener nå flere ordførere ikke har fått nok fokus.

– Har du tro på at det vil bli mulig å gjøre noe med dette?

– Ja, det har jeg. For det er bred enighet om at man ønsker å få ned utslippene, og at dette skal gjøres på en økonomisk god måte. Men det var aldri meningen at det skulle bli et dårligere tilbud til befolkningen i flere kommuner, slik det nå i praksis har blitt. Derfor har jeg tro på at fylkestinget sier ja til en realitetsbehandling, så vi kan gi innbyggerne gode kommunikasjonsløsninger i tiden som kommer, understreker Kleppe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur