Tog på Lambertseterbanen igjen: I går kveld ble det gjennomført vellykket testing av den nye skinnegangen mellom Brynseng og Høyenhall. Dermed var alt klart for åpning av banen i morges. Foto: Sporveien
Publisert: 30.05.2023 

Lambertseterbanen ferdig oppgradert: T-banen tilbake på linje 4

Siden 18. mai har Sporveien jobbet med infrastrukturen på Lambertseterbanen. Tirsdag morgen var T-banen tilbake i ordinær trafikk på linje 4, med nye skinner og oppgradert infrastruktur på deler av strekningen.

– For Sporveien markerer åpningen av Lambertseterbanen et vellykket første steg for sommerens omfattende arbeider på T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud, sier Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

De siste ukene har Sporveien blant annet erstattet en sporveksel rett etter Helsfyr mot Brynseng, og fjernet en midlertidig sporforbindelse og erstattet denne med nye skinner på Lambertseterbanen på strekningen fra Høyenhall til Bryn bru, i retning Brynseng stasjon.
Den midlertidige sporforbindelsen har muliggjort ordinær T-banetrafikk på Østensjø- og Furusetbanene det siste året, imens det har blitt jobbet med rivningen av den nær 100 år gamle Bryn bru, støp av ny bru over Østensjøveien og de pågående arbeidene med den nye T-banetunnelen på Østensjøbanen.

– T-banen i Oslo frakter over 400 000 reisende hver eneste dag, og det er dermed klart at den betyr svært mye for mange som reiser kollektivt i byen vår. Jeg er derfor glad for at de første arbeidene Sporveien nå har gjennomført i sommerens stengeperiode på T-banen er vellykket og at vi nå kan gjenåpne dette populære og miljøvennlige kollektivtilbudet for de reisende, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav.

I de snaue to ukene T-banens linje 4 har vært stengt, er det jobbet med blant annet skinner, sviller, pukk i sporet, strømskinner, signalanlegg og testing, før nå T-banetrafikken kunne gjenopptas.

– Samtidig som vi har holdt stengt for å fjerne den midlertidige sporforbindelsen vi har brukt det siste året, har vi også gjort andre oppgraderinger på denne banestrekningen. Det er viktig for Sporveien å ta godt var på den infrastrukturen vi har gjennom jevnlig vedlikehold, i tillegg til nye store utbygginger slik som jo tunnelen på Østensjøbanen representerer, sier Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

God fremdrift også for ny T-banetunnel

Mens Lambertseterbanen nå er åpen igjen, fortsetter arbeidet med å bygge ny trasé for Østensjø- og Furusetbanen gjennom nye Hellerudtunnelen og opp til Hellerud T-banestasjon. Det pågår nå sprengningsarbeid ved tunnelens østre portal for å bygge den nye og moderne traseen som har bedre stigningsforhold og mindre svinger enn den 100 år gamle trikketraseen som erstattes.

– For Sporveien markerer åpningen av Lambertseterbanen et vellykket første steg for sommerens store arbeider mellom Brynseng og Hellerud. Norske forbrukere kåret nylig Sporveien T-banen til Norges mest bærekraftige virksomhet, noe vi er svært stolte av. Det forplikter også Sporveien til å hele tiden videreutvikle og forbedre det produktet vi leverer til hundretusenvis av reisende hver dag. Den nye traseen mellom Hellerud og Brynseng blir en kraftig forbedring for mange av disse når også Østensjø- og Furusetbanene står klare i høst, sier Sælid i Sporveien.

Sporveien vil gjennom sommeren også gjennomføre mye annet viktig vedlikehold. Det skal blant annet skiftes ut strømskinner på Furusetbanen, fra stål til aluminium, noe som vil lede strømmen bedre og dermed er energisparende. Sporveien skal også skifte ut skinner, sviller og ballast, samt 14 sporveksler og diverse andre vedlikeholdsoppgaver, i perioden T-banen uansett må holde stengt for publikum.

Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen:
  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner blir fullstendig oppgradert med ny T-banetrasé, ny tunnel og to nye bruer.
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har hatt en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som var på slutten av sin levetid.
  • Gamle Bryn bru ble heist vekk i oktober 2022. I februar 2023, etter bygging av nye søyler og landkar, ble ny Bryn bru heist inn.
  • Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift.
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen.
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet i april 2022.
  • September 2023 er T-banetunnelen og traseen som helhet planlagt å være ferdig.
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur