Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Lander stor kontrakt med Hafslund Nett
Lander stor kontrakt med Hafslund Nett

Lander stor kontrakt med Hafslund Nett

EMNE: Elsikkerhet
PUBLISERT: 10.november.2018

Rejlers Elsikkerhet har sluttet avtale med Hafslund Nett AS omleveranse av DLE-tjenester i Asker og Bærum. Avtalen omfatterelsikkerhetskontroller og informasjonstjenester for ca 85.000 tilsynsobjekter medover 5.000 tilsyn i året og utgjør et vesentlig bidrag for å bedre elsikkerheten inettområdet.

– Norge er i verdenstoppen på forbruk av elektrisk energi og en konsekvens av dette er at hvert år så har vi ca 1.000 branner i Norge som skyldes feil i elektriske anlegg. Aktivitetene som inngår i DLE (Det Lokale Eltilsyn) er svært viktig i arbeidet med å redusere disse tallene, sier
Asbjørn Hilde, Daglig leder i Rejlers Elsikkerhet AS.

Vi er en stor aktør på leveranse av DLEtjenester i Norge og i Oslo-området og vi gleder oss til å kunne utvide våre aktiviteter gjennom denne nye avtalen med Hafslund Nett, sier Hilde.

Risikobaserte Eltilsyn

Vi vil levere disse DLE-tjenestene basert på risikobaserte tilsyn slik lovverket nå krever. Det vil gi færre branner og gi økt trygghet for sluttkundene. Frem til nylig har tilsynsobjekter blitt valgt tilfeldig ut etter et intervallprinsipp. Den nye instruksen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjeldene fra 2019 pålegger netteiere å foreta mer målrettede tilsyn av eltekniske anlegg, virksomheter og installasjonsvirksomheter i sitt nettområde. Eksempelvis så skal boliger og næringsbygg som er mer utsatt for brann sjekkes oftere, mens bygg med oppdaterte el-tekniske anlegg prioriteres lavere, forteller Jan Cato Hovde, kvalitetssjef for Rejlers Elsikkerhet.

Digitale arbeidsprosesser

Rejlers Elsikkerhet inngår i Rejlers og derfor er det helt naturlig for oss å fokusere hvordan vi kan bedre DLE-tjenestene gjennom digitalisering og effektivisering av arbeidsprosessene, sier Thomas Pettersen, Adm. Dir, Rejlers i Norge.

Våre arbeidsprosesser er nå tilnærmet 100% digitale, hvor eksempelvis funn og tilsynsrapporter proaktivt formidles videre til sluttkunde og
netteier svært effektivt slik at feil kan rettes raskt og ulykker unngås, sier Pettersen

Om avtalen

Avtalen omfatter ansvar for leveranse av DLE-tjenester innen Hafslund Nett sitt nettområde i Oslo og Akershus med til sammen ca 85.000 sluttkunder og ca 5.000 årlige tilsyn. Dette kommer i tillegg til over 100.000 tilsynsobjekter hvor Rejlers Elsikkerhet allerede leverer tilsvarende tjenester til Hafslund Nett i Oslo. Avtalen løper over to år med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år.