Foto: Sven Gollan/Teako Minerals
Publisert: 18.10.2023 

Lanserer nytt produkt

The Coring Company lanserer nytt produkt, basert på deres SCS plattform. Det nye produktet har fått navnet SCS Exploration og lanseres for prospektering i gruveindustrien.

SCS Exploration er basert på samme platform som deres øvrige produkter – Sample Control System, men produktet er videreutviklet og tilpasset Prospektering etter industriens egne ønsker og behov.

SCS Exploration er en programvare som optimaliserer planlegging, feltarbeid, prøvetaking og analyse i forbindelse med prospektering av nye mineralforekomster. Den gir geologer et helhetlig verktøy for planlegging og gjennomføringen av feltarbeid.

Programvaren gir mulighet for å legge på en rekke relevante kartlag over topografiske kart med underliggende informasjon direkte inn i applikasjonen, noe som gir geologen et bedre og mer helhetlig bilde av området som skal prospekteres. All datafangst fra feltarbeid og laboratorier legges direkte inn i SCS Exploration, noe som gjør data-management enklere, i og med at all informasjon om prospekteringen finnes i en og samme applikasjon.

SCS Exploration er en moderne skybasert applikasjon som vil være tilgjengelig overalt der det er mulig med WiFi eller mobil kommunikasjon. For datafangst i felt er det utviklet en egen off-line felt-app for Mobil og Nettbrett, som vil kunne gjøre registreringer i felt og som vil oppdatere systemet når disse enhetene kommer i et område med dekning.

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå kan lansere enda ett produkt basert på vår programvare plattform – Sample Control System. Dette viser potensialet for tilpasning av plattformen til en rekke oppgaver flere bransjer har behov for, sier Frida Vonstad, CEO i The Coring Company.

Deres partner TEAKO Minerals, er første kunde til å ta i bruk deres nyeste produkt:

– Vårt team ser frem til å ta i bruk TCCs programvareløsning for Exploration, sier Sven Gollan, CEO Teako Minerals.

– Vi forventer at SCS Exploration vil redusere kostnadene knyttet til grunnleggende undersøkelser betydelig, skape tidsbesparelser i forhold til tradisjonell prøvetaking og laboratorieanalyser ved å raskt samle resultater i en integrert applikasjon.

– Optimalisering av våre feltoppgaver ved å bruke data fra ulike kilder vil fremskynde prospekteringsprogrammet og skape et mer effektivt arbeidsmiljø for våre geologer, samtidig som det sikrer høy grad av gjennomsiktighet for alle interessenter: Geologer, ledelse, aksjeeiere, myndigheter og lokalbefolkningen».

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur