Foto: Nye Veier
Publisert: 02.03.2021 

Lave dødstall på vegene hittil i år

Tre personer har omkommet på vegene i februar i år, mot ni i samme måned i fjor.

Så langt viser statistikken ni trafikkdrepte hittil i år, mot 17 på samme tidspunkt i 2020.

– Selv om hvert eneste dødsfall på vegene er en tragedie, er det likevel god grunn til å glede seg over denne utviklingen, sier Guro Ranes. Hun er avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen, og understreker at årets tall er foreløpige og kan bli endret.

– Men for hver måned med positiv utvikling, vet vi at liv er spart og lidelse unngått.

15. februar var det 20 år siden Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken ble behandlet i Stortinget. Nullvisjonen er en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.

– Nullvisjonen ligger til grunn for alt Statens vegvesen gjør, og vi ser at det gir resultater. Februar var den sjette måneden på rad med nedgang i antall trafikkdrepte i forhold til samme måned året før. Dette er inspirerende og god motivasjon til å fortsette arbeidet. Vi vil fortsette arbeidet med å jobbe mot de ambisiøse målene som følger nullvisjonen, sier Guro Ranes.

I disse dager er det vinterferietid og stor utfart på vegene.

– Vår oppfordring er at alle viser hensyn i trafikken og kjører etter forholdene. Unngå unødvendige forbikjøringer, og sørg for ha oppmerksomheten på vegen, trafikken og kjøringa. Hvis vi i tillegg holder fartsgrensa, bruker bilbelte og kjører rusfritt er vi alle med på sikre en sikker ferieavvikling på vegene, sier Guro Ranes.

 Trafikkdrepte Troms og Finnmark Vestfold og Telemark Trøndelag Møre og Romsdal Viken Vestland
Januar 2021 2 2 1 1
Februar 2021 2 1
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur