Emner
Publisert
13.05.2019

Lavtemperatur-asfalt gir mindre utslipp og bedrer arbeidsmiljøet for asfaltleggerne

Innen 2030 må også asfaltbransjen halvere sine CO2-utslipp. Den største fordelen med å benytte seg av lavtemperatur-asfalt (LTA) er 30 til 40 prosent mindre CO2-utslipp under produksjon, og 50 prosent reduksjon i asfaltrøyk under utlegging.

I dag slipper asfaltvirksomheten i Norge totalt ut rundt 370.000 tonn CO2, som tilsvarer nær 51 kilo CO2 per produsert tonn asfalt. Senkes temperaturen under asfaltproduksjonen med kun 12 °C halveres asfaltrøyk under utlegging, og CO2-utslipp reduseres betydelig.

Norskutviklet skum-teknologi med mange fordeler

En opprinnelig norskutviklet skum-teknologi gjør det mulig å produsere asfalt med en mye lavere temperatur, og det har flere fordeler, forteller Lillian Uthus Mathisen, teknisk rådgiver i Veidekke Industri.

– Skummings-prosessen muliggjør en temperatursenking i asfaltproduksjon på 40 til 50°C kun med hjelp av små mengder vann. Resultatet er akkurat samme asfalten, men ved å endre flyteegenskapene til bitumen, så får man asfalten flytende med lavere temperaturer. Asfalt består av 95 prosent stein og 5 prosent bitumen, og utfordringen er alltid at bitumen må bli flytende nok til å kunne omslutte steinene. Med skummingsteknologi utnytter man at bitumen skummer når vann tilsettes, sier hun.

Asfaltbransjen må redusere sitt karbonavtrykk

Sammen med Shell, utviklet Veidekke en skummingsteknologi så tidlig som i 1996 og frem mot 2000. I 2018 utgjorde 27 prosent av Veidekkes totale asfaltproduksjon lavtemperatur-asfalt.

– Veidekke Industri har jobbet med innovasjon i mange år. Et av de viktigste bidragene gjennom tidene, var utviklingen av en mer miljøvennlig måte å produsere asfalt på; såkalt lavtemperaturasfalt (LTA). Men det er først de siste årene at asfaltbransjen virkelig har begynt å ta teknologien i bruk for å senke sitt karbonavtrykk, og for å sørge for et mer skånsomt arbeidsmiljø for asfaltleggerne, sier Uthus Mathisen.

undefined
 
Foto: John Espen Bokle

Skummingsteknologi krever ingen større omlegging i produksjonsprosessen og er mulig å tilpasse alle typer asfaltfabrikker, uansett sats- og trommeltyper, forklarer Uthus Mathisen. Likevel tok det tid før asfaltbransjen ble klare for å produsere lavtemperaturasfalt.

– Denne måten å produsere asfalt på er nå godt etablert i Norge, men de fleste er ikke klar over at det grunnleggende arbeidet ble utført her i Norge - med noen av de samme personene vi i Veidekke Industri har i våre rekker i dag. På den tiden WAM Foam- prosessen (skummingsteknologi red.merk) ble utviklet var ikke kundene våre eller bransjen i Norge og internasjonalt, klar for denne typen teknologi. Derfor lykkes vi heller ikke med å ta i bruk prosessen kommersielt i Veidekke. LTA ble etter hvert tatt i bruk i stor grad i USA, hvor denne utviklingen er betegnet som «den største revolusjonen innen asfaltfaget på mange tiår». Flere personer i Veidekke har hatt direkte kontakt med miljøet i USA som har drevet denne utviklingen fremover, sier Lillian Uthus Mathisen.

Bedre arbeidsmiljø: Færre avgasser under utlegging

I 2011 samarbeidet Statens vegvesen og FAV (Asfaltentreprenørenes forening, nå innlemmet i EBA – Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg, om et prosjekt for lavtemperaturasfalt; LTA 2011. Det ble det dokumentert og bekreftet at kvaliteten er lik for tradisjonell og lavtemperatur-asfalt, forteller Uthus Mathisen. Arbeidsmiljø og ergonomi ble målt og dokumentert av STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) under samme prosjekt.

Lillian Uthus Mathisen, teknisk rådgiver i Veidekke Industri.
Lillian Uthus Mathisen, teknisk rådgiver i Veidekke Industri.
Foto: Veidekke

– De konkluderte med en betydelig reduksjon i avgasser under asfaltarbeiderne med LTA. Samtidig ble arbeidsbelastningen ved utlegging for hånd, tilnærmet den samme som for tradisjonell asfaltlegging. Arbeidstilsynet i Norge, som også var med i prosjektet, har på bakgrunn av de positive resultatene oppfordret både myndigheter og entreprenører å ta i bruk LTA-metoden, sier Uthus Mathisen.

En temperatursenkning på så lite som 12°C, halverer mengden «asfaltrøyk» med innhold av ulike organiske forbindelser, forbrenningspartikler og støv, forklarer Lillian Uthus Mathisen.

– Forbedret arbeidsmiljø er kanskje den viktigste grunnen til at LTA i dag vinner fremgang i alle industrialiserte land verden over. I USA har markedet for LTA-produsert asfalt de siste årene steget til cirka 30 prosent av det totale asfalt-volumet. Vegmyndighetene i USA forventer at etter 2015 er det kun LTA som produseres. USA produserer hele 350 millioner tonn asfalt årlig, sier hun.

Nye Veier valgte lavtemperatur-asfalt til E6 mellom Kolomoen og Moelv

Veidekke Industri AS vil i løpet av 2019 levere 520.000 tonn lavtemperaturasfalt til nye E6, som skal bygges av Nye Veier mellom Kolomoen og Moelv i Hedmark.

– Nye Veier har satt tydelige klimakrav som gjør at leverandørene gjør bevisste valg av materialer og materialmengder. Valg av lavtemperaturasfalt blir et viktig bidrag for å nå målet om å redusere CO2-utslippene fra byggingen av nye E6 med 40 prosent, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet i en pressemelding.

Slik reduseres utslipp med lavtemperatur-asfalt

  • Mellom 30 til 40 prosent reduksjon i CO2-utslipp fra produksjonen – går direkte på forbruk av brennmedia (diesel/gass) som gjør at det spares tilsvarende i fyringsutgifter.
  • Opp mot 35 prosent reduksjon i SO2-utslipp fra produksjonen.
  • Mellom 10 til 30 prosent reduksjon i CO utslipp fra produksjonen.
  • Opp mot 60 til 70 prosent reduksjon i NOx-utslipp fra produksjonen.
  • Mellom 25 til 55 prosent reduksjon i støvutslipp fra produksjonen.
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur