Foto: LINK Arkitektur / Inplace Visual
Emner
Publisert
07.10.2021

LINK Arkitektur vant konkurranse om gang- og sykkelbru i Lillestrøm

Løsningsforslaget «Skjærvabuen» gikk av med seieren i den åpne plan- og designkonkurransen for Lillestrøm Kommune.

Lillestrøm kommune inviterte i sommer til en åpen plan- og designkonkurranse for gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, en bukt i Nitelva, som renner gjennom Lillestrøm by. Det kom inn 20 konkurranseforslag, og LINKs forslag ble innstilt som beste løsning.

Konkurransejuryens begrunnelse lyder: Prosjektet fremstår som et landemerke, med en tydelig identitet som vil bidra til å løfte stedet. Skjærvabuen bru har konkurransens beste svar på tilpasning til naturvernsonen. Besvarelsen redegjør grundig for lokale forutsetninger for landskap og natur, og har tatt kunnskapen med seg inn i løsningsforslaget på en forbilledlig måte. Brua er ikke for dominerende, men er likevel tydelig og gjenkjennbar gjennom sin egenartet.

Foto: LINK Arkitektur / Inplace Visual

Materialbruken med limtre og massivtre et bærekraftig grep som gir positivt utslag i CO2-regnskapet for brua.

I sin presentasjon beskriver konkurranseteamet i LINK at formen på Skjærvabuen legger seg i landskapet med to myke buer, skånsomt, men lekent i utførelsen. Den røde buen svever over elva og broen, som i sin helhet skaper tydelige siktelinjer og en oversiktlig og opplevelsesrik rute med trinnløs flyt. Lokalhistoriske referanser kan leses i konstruksjon og materialitet — broen trer fram som en trebro som forankrer prosjektet i ”Flisebyens” lange tradisjoner for treindustri.

Plasseringen og utformingen av broen har vært viktig for å ivareta og skåne det omkringliggende naturvernområdet og miljøet. Gående og syklende transporteres over artsrike våtmarker, gjennom trekronene og får sikt over et særegent naturvernområde. Naturvernområdet iscenesettes, grønne arealer revegeteres og området aktiveres med landskapet i fokus. I mørketimene er broen lyssatt slik at konstruksjonen og dens skulpturelle form trer tydelig fram, som gjør broen gjenkjennbar, gir identitet til stedet og sikrer trygg ferdsel. Belysningen er rettet innad mot konstruksjonen og gangbanen for å belyse broen og kun den, og er utformet slik at broens belysning lyser opp kun der det trengs for å minimere lysforurensning.

Gjennom hele prosessen har et sterkt tverrfaglig team bestående av blant annet arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, biolog og lysdesigner jobbet sammen om å skape det beste prosjektet. Teamet er en fagressursgruppe med spisskompetanse innen byggbarhet og gjennomføring, stedstilpasning og kunnskap om vern av natursamfunn, muligheter i landskap og arkitektur. Samarbeidspartnere har vært Nils Forsén og Johs Holt AS på ingeniørsiden og Multiconsult på lysdesign og miljørådgivning. Erfaring og kompetanser som underbygger hverandre for å utvikle og gi styrke til prosjektet i helhet og i detalj.

– Vi har jobbet tett i tverrfaglig team, og resultatet hadde ikke vært det samme uten den gode flyten mellom prosjektmedarbeiderne. Nå ser vi fram til å ta fatt på det videre samarbeidet, avslutter konkurransesjef Andreas Nordström i konkurranseteamet i LINK Arkitektur.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur