Illustrasjonen viser det nye Lerstadkrysset. Konkurranse om bygging av E136 Breivika-Lerstad er lyst ut. Dette blir den største kontrakten i Bypakke Ålesund. Illustrasjon: RedAnt/Statens vegvesen
Publisert: 16.05.2023 

Lyser ut konkurranse om bygging av Lerstadtunnelen

Statens vegvesen lyser ut konkurranse om bygging av ny E136 mellom Breivika og Lerstad i Ålesund kommune.

Den nye vegen vil i hovedsak gå i en tunnel på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det blir nytt toplanskryss i vest, og gang- og sykkelvei på hele strekningen.

– Ny innfartsvei til Ålesund gjennom Lerstad har vært planlagt i over 40 år, og er det største og mest omfattende tiltaket i Bypakke Ålesund. Nå lyser vi ut, og ser frem til dialogen med markedet, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen.   

Når tunnelen står ferdig, vil det gi et stort løft for bydelen. Gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra nærmiljøet, og ny gang- og sykkelvei gjør det tryggere å bevege seg i området.

Anskaffelse med forhandling

Arbeidet lyses ut som en utførelsesentreprise, og prosessen blir gjennomført som anskaffelse med prekvalifisering og forhandling.

Påmeldingsfristen for entreprenørene er 20 juni. Forhandlinger vil pågå utover høsten, med mål om å signere kontrakt i desember.

2,6 kilometer toløps-tunnel med dagsone i begge ender

Kontrakten omfatter blant annet:

  • 2600 meter tunnel med to felt i hvert løp.
  • Nytt to-planskryss på Lerstad med planfritt kryss, på- og avkjøringsramper og rundkjøring til lokalvegsystemet.
  • Dagsone i Breivika med ny E136 fra rundkjøring til tunnel, filterfelt.

På Lerstad-siden av tunnelen er forberedende arbeid ferdig. I Breivika er arbeidet godt i gang, og skal være ferdig til høsten. Påhuggene på begge sider vil være klar ved oppstart av entreprisen som nå lyses ut.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur