Foto: Statens vegvesen
Publisert: 23.10.2023 

Lyser ut kontrakt for vedlikehold av Sluppen Viadukt i Trondheim

Med en nyåpnet Nydalsbru i samme område i Trondheim, forbereder nå Statens vegvesen å ruste opp Sluppen Viadukt. Nå er oppdraget lyst ut.

– Sluppen Viadukt som åpnet i 1972 er en 6-spenns bjelke platebru med totallengde på 171 meter, og ligger på E6 i Trondheim og krysser fv. 6690. Dette er en svært trafikkert strekning, hvor 22 500 kjøretøy i snitt kjører over bruen på E6 hvert døgn, mens tilsvarende tall under brua på fv. 6690 er 12 500 kjøretøy, sier byggeleder Håkon Alstad i Statens vegvesen.

Han understreker at bruen er helt trygg å bruke før den skal vedlikeholdes.

Dette skal gjøres

Bruen er 171 meter lang og 12 meter bred. Gjennom å utføre disse vedlikeholdsarbeidene vil bruas levetid forlenges. Å ta godt vare på det vi har er både bærekraftig og god samfunnsøkonomi.

Vedlikeholdsarbeidene omfatter:

  • Utskifting av fire fuger.
  • Fjerning av gammel kantdrager og oppbygging av ny kantdrager med kjøresterkt rekkverk på begge sider.
  • Reparasjon av betong på vingemur, landkar, brukropp og underside av brudekke.
  • Forlenge avløpsrør.
  • Montere lysmaster.
  • Frese asfalt, legge membran og reasfaltere hele bruen.

Trafikkavvikling mens arbeidene pågår

– Trafikken vil hovedsakelig gå i to innsnevrede felt over bruen, mens det arbeides på en side av gangen. I fasen med legging av membran, asfalt og montering av fuger, så vil det være trafikk i ett felt over bruen, sier Alstad.

Påkjøringsrampen fra Bratsbergvegen stenges i hele anleggsperioden. Avkjøringsrampen mot Nydalsbrua holdes åpen.

I korte perioder må ett felt på fylkesveien under bruen stenges i omtrent ett døgn på grunn av støping av kantdrager. Dette av sikkerhetshensyn. Gang- og sykkelvegen under bruen vil sikres med belyst gangtunnel mens arbeidene pågår.

Sentrale datoer

– Frist for å levere tilbud er 4. desember 2023. Forventet oppstart av arbeidene er i begynnelsen av mars 2024. I kontrakten er det frist for ferdigstilling av vedlikeholdsarbeidene for Sluppen Viadukt 30. november 2024, avslutter Alstad.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur