Guro Ranes oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme og følge trafikkreglene framover våren slik at vi sammen kan snu den negative utviklingen. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen
Publisert: 03.05.2022 

Mange dødsulykker på norske veier i april

12 personer mistet livet i trafikkulykker i april. Det er en betydelig økning i forhold til samme måned i fjor. - Det har vært en tung måned for trafikksikkerheten, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Apriltallene alene tilsvarer summen av omkomne de tre første månedene, og er en utvikling vi ikke ønsker. Det er ulike grunner til de mange dødsulykkene, og vi oppfordrer alle trafikanter til å være oppmerksomme og følge trafikkreglene framover våren slik at vi sammen kan snu den negative utviklingen, sier hun.

Hittil i år har 25 personer mistet livet på norske veier, 11 flere enn i tilsvarende periode i 2021. Fylkene Møre og Romsdal, Troms og Finnmark og Vestland har så langt ingen trafikkdrepte i år.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

Rogaland har flest omkomne

De største ulykkestallene finner vi i Rogaland med syv omkomne, mot ingen på samme tid i fjor. Troms og Finnmark har en gledeligere utvikling med null drepte mot fire ved utgangen av april i 2021.

Nest flest omkomne er det i Innlandet og Viken med fem døde i hvert fylke. Deretter kommer Nordland med tre, Oslo med to og Vestfold og Telemark, Trøndelag og Agder med ett dødsfall hver.

Ingen drepte barn i trafikken i år

21 menn og fire kvinner omkom i trafikken i årets fire første måneder. Det er ingen barn blant de drepte, men ni av dem er unge mennesker i alderen 16-34 år.

14 omkom i personbil, tre i sykkelulykker, der en var elsparkesykkel, og to dødsulykker på MC. Tungbil er involvert i ni av ulykkene.

Om lag halvparten av de omkomne i årets første måneder døde i møteulykker, men det er også mange utforkjøringsulykker.

Oversikt ved utgangen av april, sammenliknet med samme periode tidligere år:

Fylke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Viken 15 7 7 0 3 2 7 3 5 2
Oslo 2 0 1 1 1 0 1 0 2 2
Innlandet 1 1 2 2 2 3 4 2 5 3
Vestfold og Telemark 2 2 2 1 1 0 3 2 1 -1
Agder 1 4 0 1 2 0 1 0 1 1
Rogaland 2 1 4 3 1 0 1 0 7 7
Vestland 4 1 3 3 0 2 0 1 0 -1
Møre og Romsdal 1 1 0 1 2 4 0 1 0 -1
Trøndelag 2 1 8 3 1 1 2 1 1 0
Nordland 2 1 1 2 1 3 3 0 3 3
Troms og Finnmark 0 4 3 1 2 1 2 4 0 -4
SUM 32 23 31 18 16 16 24 14 25 11
                   

*Foreløpige tall i 2022.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur