Foto: NCC
Publisert: 03.03.2020 

Massivt infrastrukturprosjekt: 90 000 tonn asfalt skal legges

NCC Industry AS har signert kontrakt med Skanska om asfaltering på Fv. 659 Nordøyveien i Møre og Romsdal. Oppstart for NCCs del av prosjektet er sen-sommeren 2020 og arbeidet skal ferdigstilles våren 2022.

– Vi er godt fornøyd med å lande dette prosjektet. Selv om det er litt langt fram i tid, er det et viktig prosjekt for oss. Jeg må berømme anbudsteamet i NCC. Det har vært et omfattende prosjekt å regne på, så det er veldig positivt at vi fikk dette i havn før jul, sier Joar Caspersen, administrerende direktør i NCC Industry.

Prosjektet er for NCC tredelt, der første fase er leveranse av materialer til damkjerner, andre fase er fuktisolering av bruer og tredje fase er asfaltering på vei, bruer og tunneler. Til sammen skal det legges 90 000 tonn asfalt.

– Dette er et svært spennende og stort infrastrukturprosjekt og vi er fornøyd med å kunne bidra på dette. Vi er alle involverte spente på å komme i gang, sier prosjektleder Jøl Arne Suggelia i NCC Industry.

Fv. 659 Nordøyveien vil knytte Nordøyane til fastlandet via sjøfyllinger, undersjøiske tunneler og bruer. Det skal til sammen bygges 13 kilometer undersjøisk tunnel, fordelt på tre tunneler. I tillegg kommer 8 kilometer vei i dagen, hvorav tre bruer.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur