Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Med hjertet i halsen på farlige veier
Med hjertet i halsen på farlige veier

Med hjertet i halsen på farlige veier

Nedslitte fylkesveier og dårlig tilrettelagte skoleveier er hverdagen for mange rundt om i Norge. Altfor mange steder er veistandarden så dårlig at det går på tryggheten løs.

EMNE: Sikkerhet|Veg
PUBLISERT: 20.May.2019

– Heldigvis har antall alvorlige ulykker i Norge gått ned gjennom mange år, men vi er fortsatt langt unna visjonen om at ingen skal omkomme eller bli alvorlig skadet i trafikken. Frykten for å komme ut for ulykker er høyst reell. Som medlemsorganisasjon for nær en halv million nordmenn vet NAF at det er et engasjement hos folk for tryggere veier. Men vi vet også at det er vanskelig for den enkelte å bli hørt.

– Det er derfor behov for et felles krafttak for trafikksikkerhet. En viktig del av dette er å forbedre tilstanden på fylkesveiene. For selv om vedlikeholdsetterslepet på riksveiene har blitt redusert de siste årene, er forfallet på fylkesveiene enormt, og det øker år for år. Risikoen for alvorlig ulykke på fylkesveiene er i dag større enn på riksveiene. Det er behov for mellom 60 og 70 milliarder kroner for å løfte standarden og trygge fylkesveiene.

– I tillegg er det på tide med et kunnskapsløft om skolevei. Det må samarbeides bedre på tvers av forvaltningsnivåer og mellom skole, vegvesen og kommune slik at skoleveiene blir bedre tilrettelagt for de yngste. Politikerne har satt et nasjonalt mål om at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Da må det følges opp med midler og etableres en standard for hva som utgjør en trygg skolevei.

– Forfallet på fylkesveiene må utbedres. Fylkeskommunene og de nye regionene må nå kartlegge behovene i sitt område. For behovet er stort og må synliggjøres i arbeidet med ny NTP (Nasjonal transportplan). Barnas transportplan må også følges opp med konkrete svar på hvordan de yngste trafikantene skal sikres trygge hverdagsreiser.

– Med en halv million medlemmer i ryggen, vil NAF være en drivkraft for tryggere veier.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Mest Lest

Vannforsyning ved krisesituasjoner

Nye Veier og Veidekke har høye ambisjoner

Opptrappingsplan for klimatilpasning viktigere enn nye retningslinjer

Enighet mellom Nye Veier og Veidekke Entreprenør AS

Frokostmøte om innovasjonsprosjekter i BAE-næringen

Utvikler åpenBIM i samarbeid med leverandørene

– Dårlige vannrør skaper vannkrise i sommer, ikke CO2 mangel

Arbeidsrelaterte ulykker i vegtrafikken

Åpning av Follobanen utsettes ett år

Med ønsker om et grusomt nabolag

Kobling av jernbanedata skal gi smartere vedlikehold og mer presise tog

Jakter 40 nye ingeniører til milliardprosjekt

Veiprising – Et Smartby-initiativ som bidrar til et smartere miljø ved hjelp av finansieringsløsninger

Vegvesenet setter preg på Arendalsuka

Konklusjon etter klagebehandling: Ingen endring i tildelingen av Beitstadsundbrua

Miljørydder byfjord med kortreiste steinmasser

Norconsult inviterer til Samfunnskonferansen 2018

Nytt forskningsprosjekt på kompositter kan gi billigere broer og mer pålitelige vindmøller

Bergensbanen: Planar for 2018

Krevende å bygge E6 i elva

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

Hovedbanen Nord skal utredes

Forbereder ny firefeltsbru

Konkurransen om bygging av den 600 meter lange Grenlandsbrua er i gang

Ryfast er i rute

Norsk teknologi øker kriseberedskapen på Svalbard

Norges tunneler er blant de sikreste

Norskledede smartgridprosjekter i fokus

Nytt pukkverk for å møte dagens og fremtidens behov

Inviterer til Asfaltdagen 2018

NCC i gang med undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Fiberkabel langs Bergensbanen

Tunnel- utbedringsoppdrag på Sunnmøre

buildingSMART satser på infrastruktur

Ny landsdekkende kompetansepartner og leverandør til anleggsbransjen

Undersøkelse av sikkerheten i tre tunneler

Tre tilbydere videre i konkurransen om bygging av Intercity ved Eidsvoll

Et virkelig gjennomslag for Follobanen

70 nye batterielektriske busser til Oslo neste år

Norsk tunnel-løsning i Hong Kong

Kommunalt vedlikeholdsetterslep på 1450 millliarder kroner

Oljelekkasje fra Sporveiens anlegg

Drøftet punktligheten

Verdens lengste og dypeste tunnel

Stort jernbaneløft ved Egersund

Mulighet for store kostnadskutt i norsk veibygging

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte historisk avtale

Satsinga på samferdsel held fram

Konkurransen om E18-utbyggingen gjennom Porsgrunn i regi av Nye Veier er i gang

Anlegg har noe å lære fra bygg

Ny teknologi vil bedre sikkerheten på veien

Undersjøiske tunneler i 3D på Færøyene

Sweco har vunnet stort oppdrag for Avinor

Gjennombrudd – RailCOMPLETE skriver norsk jernbanehistorie

Workshop om utslippskutt i veibygging

Unik erfaringsdeling for bedre sikkerhet i anleggsbransjen

Ny veistrekning i Fredrikstad er åpnet

Osram gjør Oslo til en smart by

Tidsreise for minister

Internasjonale entreprenører vil bygge ny Mjøsbru

Maskinstyring made in Norway

Klima og bærekraft i samferdselsprosjekter

Framtidens by blir formet av standarder

Mye overdreven optimisme rundt ITS og automatisering

Avtale om enklere kollektivreiser i Trøndelag

Sporveien satser på lærlinger

NTNU ansetter VA-ekspert fra Norconsult

Konsekvenser ved eventuell streik i Bane NOR

Sterkere fokus på materialenes klimaavtrykk

Sterk vekst i godstransporten

Satser på norsk produksjon av biodrivstoff

Beregningsmetodene for mernytte av samferdselsprosjekter utvikles stadig

Fra fem dager i uken til annen hver dag

Varsler tilbakehold av 3,4 millioner kroner

Nå etableres testarenaene for autonom sjøfart

Folk er opptatt av drikkevannet sitt

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

Bergen lufthavn Flesland sertifisert som klimanøytral

Selvbygget maskin skaper nye verdier

Digitalisering av bransjen

Statens vegvesen som kontraktspart

Vil bygge energivennlige veier

Hyperloop’en rykker stadig nærmere

Nominert til Oslo bys arkitekturpris

Nye Veier løser støyproblemene på E6 forbi Fåberg og foreslår nytt kryss sør i Øyer

En million tonn asfalt gjenbrukes hvert år

Lansert forladerløsning for jernbaneapplikasjoner

Slik påvirker byggearbeid Bergensbanen i 2019

Ta en teknotur på fire hjul i påska

Samferdselsministeren foreslår høgare fartsgrense på fleire strekningar

Framtidstro og utfordringer i anleggsbransjen

Vi som er med på å bygge landet

Bygger nytt spor i Brynsbakken for å øke kapasiteten

Åpning av den nye jernbanen: Gir 12 minutters reisetid mellom Larvik og Porsgrunn

Nye Tana bru reiser seg

Gigaprosjekt har tre mulige vinnere

Vil koble lokal avløpsrensing og matproduksjon i byen

Sprikende om konsekvenser av bilfri by

Historisk avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR signert