Emner
Publisert
07.09.2017

Mer enn "bare en bro"

Nylig åpnet Queensferry Crossing Bridge. Dette er ikke "bare en bro", dette er design-, ingeniør- og konstruksjonskunst i verdensklasse. Broen, som er ca 2,7 km lang og 210 meter høy, er Storbritannias høyeste og verdens lengste skråstagbru med tre tårn. Broen blir umiddelbart en av Skottlands viktigste transportforbindelser. Queensferry Crossing kommer til å avlaste den […]

Nylig åpnet Queensferry Crossing Bridge. Dette er ikke "bare en bro", dette er design-, ingeniør- og konstruksjonskunst i verdensklasse.

Broen, som er ca 2,7 km lang og 210 meter høy, er Storbritannias høyeste og verdens lengste skråstagbru med tre tårn. Broen blir umiddelbart en av Skottlands viktigste transportforbindelser.

Queensferry Crossing kommer til å avlaste den eksisterende broen Forth Road Bridge som opprinnelig ble konstruert for 11 millioner biler per år, men som nå har en over dobbelt så stor belastning årlig (24 millioner).

Innovativ design

Det visuelt dominerende elementet ved Queensferry Crossing erbroens innovative kabeldesign. Måten dette er løst på gir den nødvendige stivheten og muliggjør smalere veibane samt slankere tårn.

37 000 kilometer kabler - nesten en hel gang rundt jorden - holder broen oppe. Kablene kan byttes ut, som en del av det normale renoveringsarbeidet, uten at man trenger å stenge broen. Dette er en viktig funksjon for en så stor transportforbindelse.

Ikke "bare en bro"

Rambølls har samarbeidet med Sweco og jobbet tett med hovedentreprenør FCBC og prosjekteier Transport Scotland.

Broens design, forbedringer av det omkringliggende veinettet og broforbindelser, samt integrering av intelligent motorveiteknologi har vært spennende utfordringer som har blitt løst på gode måter. For eksempel er avansert teknologi benyttet for å øke trafikksikkerheten og sikre trafikkflyt, så godt det lar seg gjøre.

Utseendet på broen er et resultat av en langvarig prosess som i stor grad tok hensyn til tilbakemeldinger fra lokalmiljøet og interessegrupper. Veiene vil bidra til avgjørende forbedring av hovedveinettet øst i Skottland og minske negative effekter på miljøet, samt føre samfunnene tettere sammen.

Rambøll sin rolle

Å arbeide på et prosjekt av denne skala og vekt er et privilegium. Vi har jobbet på Queensferry Crossing siden 2009, det har vært utfordrende og givende. Det har også gitt oss svært verdifull erfaring som hele Rambøll gruppen når kan benytte i sine lokale markeder, kommenterer designdirektør Peter Curran, Rambøll UK.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur