Illustrasjon: Statens vegvesen
Publisert: 02.12.2019 

Milliard Rogfast-kontrakt er avlyst

Prosjektet koster 1 milliard mer enn det Statens vegvesen forventet. Konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet er avlyst av Statens vegvesen.

Rogfast-prosjektet koster èn milliard mer enn det Statens vegvesen regnet med. Vegdirektøren har derfor sagt nei til Rogfast-kontrakten og avlyst hele kontrakten.

I juli ble det klart at Statens vegvesen sto igjen med èn kvalifisert tilbyder, etter konkurransen om Kvitsøy-kontrakten. Den tilbudte prisen lå om lag 1 milliard kroner over byggherreanslaget.

Kvitsøy-kontrakten er unik i norsk vegbygging, med store tekniske utfordringer. Rogfast skal ha en 26,7 km lang undersjøisk tunnel som når den står ferdig er verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Kvitsøy-kontrakten omfatter 1/3 av denne pluss fem kilometer ettløpstunnel opp til Kvitsøy.

Siden 1980-tallet har planen om en kryssing av fjorden vært drøftet. Statens vegvesen gjennomførte en konsekvensutredning i 2003. En lang undersjøisk tunnel fra Randaberg til Bokn, med en tunnelarmen Kvitsøytunnelen til Kvitsøy, er hva valget falt på.

Høsten 2016 ble prosjektet godkjent av regjeringen og endelig vedtatt av Stortinget i mai 2017. Prosjektet skulle påbegynnes høsten 2017 eller tidlig 2018, med ferdigstillelse i 2025-2026. Forventet ferdigstillelse ble utsatt til 2027, på grunn av forsinkelser med Kvitsøy-kontrakten. Det er planlagt at hoveddelen av utbyggingen skal finansieres gjennom bompenger.

Den undersjøiske tunnelen er anslått til å redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen med om lag 40 minutter. Tunnelen vil binde sammen fylker og bidra til å knytte befolkning og næringsliv tettere sammen. Et prosjekt som vil legge til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som styrker viktige næringsklynger. Prosjektet vil sette en rekke verdensrekorder, om den blir gjennomført etter intensjonen. Den blir verdens lengste undersjøiske biltunnel for ordinær trafikk (ca 27 km), verdens lengste firefelts vei i tunnel (ca 27 km), verdens dypeste firefelts vei i tunnel (-392 meter) og verdens dypeste veikryss (-200 meter).

Utfordringer

Anslaget fra byggherren som ble gjort i 2016 er så mye lavere enn forventet, at vegdirektør Bjørne Grimsrud nå ønsker å legge fram kostnadsøkningen for Samferdselsdepartementet.

– Vi har gjort en vurdering som viser at det er en risiko for at prosjektet som helhet ikke kan gjennomføres innenfor rammene som er satt. Dette plikter vi å legge fram for Samferdselsdepartementet, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Om hele Rogfast-prosjektet er i fare, er vanskelig å få svar på eller spekulere i. Kvitsøy-kontrakten var den første delen som skulle bygges i Rogfast-prosjektet – en ny politisk behandling kan i verste fall sette hele prosjektet i fare.

Gigantprosjektet har også tidligere vært i fare for å bli stoppet opp på grunn av fare for høy pris og uvisshet rundt kapasiteten i markedet. Det er usikkert hva utfallet av saken blir, om prosjektet gjennomføres eller blir skrinlagt. En mulig løsning for prosjektet kan eventuelt bli en ny konkurranse.

E39 Rogfast:

• Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

• E39 Rogfast blir verdens lengste undersjøiske vegtunnel på ca 27 km, og inngår i nasjonal satsing på fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim.

• Det blir et to-løpstunnel med fire kjørefelt. • Det blir verdens dypeste vegtunnel, med største dybde på 386 meter under havet.

Kilde: Statens vegvesen

 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur