Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Milliard Rogfast-kontrakt er avlyst
Milliard Rogfast-kontrakt er avlyst Illustrasjon: Statens vegvesen

Milliard Rogfast-kontrakt er avlyst

Prosjektet koster 1 milliard mer enn det Statens vegvesen forventet. Konkurransen om Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet er avlyst av Statens vegvesen.

EMNE: Tunnel
PUBLISERT: 03.December.2019

Rogfast-prosjektet koster èn milliard mer enn det Statens vegvesen regnet med. Vegdirektøren har derfor sagt nei til Rogfast-kontrakten og avlyst hele kontrakten.

I juli ble det klart at Statens vegvesen sto igjen med èn kvalifisert tilbyder, etter konkurransen om Kvitsøy-kontrakten. Den tilbudte prisen lå om lag 1 milliard kroner over byggherreanslaget.

Kvitsøy-kontrakten er unik i norsk vegbygging, med store tekniske utfordringer. Rogfast skal ha en 26,7 km lang undersjøisk tunnel som når den står ferdig er verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Kvitsøy-kontrakten omfatter 1/3 av denne pluss fem kilometer ettløpstunnel opp til Kvitsøy.

Siden 1980-tallet har planen om en kryssing av fjorden vært drøftet. Statens vegvesen gjennomførte en konsekvensutredning i 2003. En lang undersjøisk tunnel fra Randaberg til Bokn, med en tunnelarmen Kvitsøytunnelen til Kvitsøy, er hva valget falt på.

Høsten 2016 ble prosjektet godkjent av regjeringen og endelig vedtatt av Stortinget i mai 2017. Prosjektet skulle påbegynnes høsten 2017 eller tidlig 2018, med ferdigstillelse i 2025-2026. Forventet ferdigstillelse ble utsatt til 2027, på grunn av forsinkelser med Kvitsøy-kontrakten. Det er planlagt at hoveddelen av utbyggingen skal finansieres gjennom bompenger.

Den undersjøiske tunnelen er anslått til å redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen med om lag 40 minutter. Tunnelen vil binde sammen fylker og bidra til å knytte befolkning og næringsliv tettere sammen. Et prosjekt som vil legge til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som styrker viktige næringsklynger. Prosjektet vil sette en rekke verdensrekorder, om den blir gjennomført etter intensjonen. Den blir verdens lengste undersjøiske biltunnel for ordinær trafikk (ca 27 km), verdens lengste firefelts vei i tunnel (ca 27 km), verdens dypeste firefelts vei i tunnel (-392 meter) og verdens dypeste veikryss (-200 meter).

Utfordringer

Anslaget fra byggherren som ble gjort i 2016 er så mye lavere enn forventet, at vegdirektør Bjørne Grimsrud nå ønsker å legge fram kostnadsøkningen for Samferdselsdepartementet.

– Vi har gjort en vurdering som viser at det er en risiko for at prosjektet som helhet ikke kan gjennomføres innenfor rammene som er satt. Dette plikter vi å legge fram for Samferdselsdepartementet, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Om hele Rogfast-prosjektet er i fare, er vanskelig å få svar på eller spekulere i. Kvitsøy-kontrakten var den første delen som skulle bygges i Rogfast-prosjektet – en ny politisk behandling kan i verste fall sette hele prosjektet i fare.

Gigantprosjektet har også tidligere vært i fare for å bli stoppet opp på grunn av fare for høy pris og uvisshet rundt kapasiteten i markedet. Det er usikkert hva utfallet av saken blir, om prosjektet gjennomføres eller blir skrinlagt. En mulig løsning for prosjektet kan eventuelt bli en ny konkurranse.

E39 Rogfast:

• Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel.

• E39 Rogfast blir verdens lengste undersjøiske vegtunnel på ca 27 km, og inngår i nasjonal satsing på fergefri E39 fra Kristiansand til Trondheim.

• Det blir et to-løpstunnel med fire kjørefelt. • Det blir verdens dypeste vegtunnel, med største dybde på 386 meter under havet.

Kilde: Statens vegvesen

 

Mest Lest

Vann vår usynlige ressurs

Vi kan bygge lange og lette hengebruer

Økt trygghet for passasjerer og gående på Gol og Geilo stasjon

Er det norske markedet attraktivt nok?

Masterpris for gangbare forslag som gir mindre bilkjøring

NoIS leverer skytjeneste for styring av prosjektøkonomi til Vegvesenet

Intelligent kamerasystem og strømløsninger gir tryggere tunneler

Skanska bygger Tolga kraftverk for 582 millioner kroner

Selvbygget maskin skaper nye verdier

Signerte vindkraftkontrakt i Sogn og Fjordane

Brynseng stasjon skal fornyes

Støv ved bergboring – en helseutfordring?

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Ny E16 kan avlaste Oslo-trafikken

Ladetid gir dårligere fjordkryssing

Multiconsult skal utrede Metrobuss Tromsø

30 år som asfaltforsker

Vellykket forsøk med regnbed i Drammen

Forbereder ny firefeltsbru

Oslo Havn vant pris for Norges beste uterom

Ett skritt nærmere den attraktive nordiske byen

Norges største veikontrakt

Oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk åpnet

– Nyttig og viktig strategi for personvern i samferdselssektoren

Gratis kollektivtransport: Godt for folkehelsen

Framtidstro og utfordringer i anleggsbransjen

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

Krevende anleggsprosjekt på E134 Damåsen – Saggrenda

Sweco med klimaoppfordring til EU

Asfalt er blitt stadig grønnere

Elektrisk energi er fremtiden for transport på E39

NCC Industry overtarmobilknusing fra Carl C. Fon

Bergen får mer jernbanegods og færre lastebiler

Årets asfaltprogram

Har brøytet vei i 40 år

Stor forbedring langs Seljordvannet

Gjennomslag på Follobanen

Skandinavisk lyntogforbindelse i det blå

Fremtidens jernbane: Nytt dobbeltspor tatt i bruk

Sammen for kunden og samfunnet

20 % rimeligere – 20 min. raskere

Krever etikk og ansvar

Fornebubanen forsinket: Oslos lengste T-banelinje i tunnel vil koste mer enn først planlagt

Ulrikke brøt gjennom Ulriken

Kassene som gir grønn bygate

Det er ingen menneskerett å kjøre bil

Nettverkstreff for VA-bransjen hos RIF

Tysk samferdselsgigant på plass i Norge

Tidsreise for minister

– Alle kan ikke kjøre egen bil i byen!

NTNU ansetter VA-ekspert fra Norconsult

Ny bypakke for Bergen

Bane NOR valgte Telenor

Planavklaringar for viktige prosjekt

Med kjempekontrakt i Skottland – gjenvinning for 400 millioner euro

Milliardmilepæl for fornybar energi i verden

Digitalt veiforvaltningssytem snart klart

Utvikler åpenBIM i samarbeid med leverandørene

El-ferger bedre enn bro og tunnel?

Dagskonferanse om bruk av byggeråstoffer

Fire av ti ledere i Statens vegvesen er kvinner

Anleggs-IT bør være langsiktig planlegging

Skal ut og selge norsk-bygget anleggsmaskin

Ønsker nye klimavennlige metoder for å hindre kvikkleireskred

NCC i gang med undersjøisk rundkjøring på Færøyene

Privatisering av brufølge utsettes til senere i år

Dobbeldekkertog kan være på plass ved årsskiftet 2019/2020

Sikring mot massive isflak gav innovativ brufundamentering – nå tar Beitstadsundbrua form

Ferjefri E39-prosjektet attraktivt for internasjonalt bruingeniørfirma

I fremtiden vil maskinene ha «lappen»

Hvordan bygge veger med mindre klimagassutslipp fra betong?

Vil gjøre VR realistisk ved bruk av “egne hender”

Betongheller som renser luften

Usikkert om man kan få til nok lading

Testet bruk av maskinsand til betong i fullskala

Utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn et godt skritt videre

Historien om menneskene som sprengte i fjell

Norconsult inviterer til Samfunnskonferansen 2018

Sykkelbyen Oslo

Med ønsker om et grusomt nabolag

Signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene

Spordrift er der de skal være

Nye Veier varsler anbudskonkurranse for E6 Ulsberg – Vindåsliene

Tallet på togreiser fortsetter å øke

Bane NOR og JV Skanska Strabag enige om nye Ulriken tunnel

Flyvende start for CDE partner i Skandinavia

Blir størst i Norden

Fremtidens tunnelbelysning blir tryggere og mer kostnadseffektiv

På vei inn i moderne mobilitet

Investerer 100 millioner i miljø

Telehiv – sikkert som våren

Bygger nytt kraftverk for Statkraft

Meglingen pågår fortsatt

Samlet løft for VDC

Holmestrand stasjon nominert til Betongtavlen

Kjøper Norges første elektriske fly

Nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen

Brann i tunnel – et skrekkscenario for de fleste

Varsler tilbakehold av 3,4 millioner kroner