E39 med Flegemyra viltovergang. Foto: Hæhre
Publisert: 04.01.2022 

Mønsterprosjekt åpnet halvt år før tiden

22. desember åpnet strekningen E39 Mandal Øst – Mandal by, og bilister og folk langs strekningen får en førjulsgave i form av en sårt tiltrengt sikrere vei. Rambøll og Sweco har vært samarbeidende rådgivere for prosjektet som ferdigstilles hele seks måneder foran skjema.

Dette har vært Nye Veiers første prosjekt hvor både reguleringsplan, prosjektering og bygging leveres av en og samme gruppe, ledet av totalentreprenøren. Hæhre, med Rambøll og Sweco som samarbeidende rådgivere, vant prosjektet i 2018 og har regulert, prosjektert og bygget prosjektet som nå før jul får trafikk på veien. Prosjektet består av sju kilometer firefelts-motorvei med fartsgrense 110 km/t, og seks kilometer tofelts-vei med fartsgrense 90 km/t.

– Dette har vært et krevende prosjekt med mange personer involvert, med omfattende koordinering og mange interesser og en stram fremdrift, forteller prosjektleder Tor Ivar Christiansen.
I prosjektet har rundt 150 personer fra Rambøll og Sweco vært involvert, i tillegg til et antall personer hos Nye Veier, Hæhre, hos kommune, andre etater og kontrollkonsulenter.

Godt samarbeid og fornøyd oppdragsgiver

Divisjonsleder Bjørn Inge Rundtom kan fortelle om et samarbeid mellom to rådgivere som har fungert meget godt og som overfor kunde har fremstått som én gruppe. Det at totalentreprenør Hæhre også er fornøyd med samarbeidet vises blant annet ved at de scoret prosjektet 10 av 10 på gjennomført tilfredshetsundersøkelse.
– Det er ingen tvil om at det er alle medarbeidere i prosjektet som skal ha hoveddelen av æren for resultatet. De har lagt ned en imponerende innsats til det beste for sluttresultatet og fortjener en stor takk. Hæhres vurdering av samarbeidet er naturligvis sterkt påvirket av at vi har klart å hjelpe Hæhre til å holde seg innenfor sin kontrakt med Nye Veier og at fremdriften har blitt holdt, sier Bjørn Inge Rundtom.

Betydelige effekter – både på kostnader og for klima

Et av prosjektets sentrale gevinster gjennom optimalisering av veglinje har vært å redusere antall bruer og brulengder, i tillegg til uttak av fylling og transport av masser tilsvarende 1 million kubikk.

I tillegg til en betydelig kostnadsreduksjon har dette redusert klimagassutslipp med 18 prosent fra konstruksjoner og masser, samt 30 prosent fra beslag av myrareal.

–De siste årene har myrareal nettopp hatt høy oppmerksomhet ved større vegprosjekter. Da er det både viktig og fint at vi kan bidra i slike prosjekter på både en skånsom og miljøvennlig måte, sier Bjørn Inge Rundtom.

Statssekretær Mette Gundersen fikk æren av å klippe snoren, og åpne veistrekningen.

–For oss er det uansett fint å konstatere at vi har klart å levere som forventet, sier Tor Ivar Christiansen om strekningen som nå både gjør reiseveien kortere og ikke minst sikrere for de som ferdes der.

–Prosjektet har stor nytte rent trafikksikkerhetsmessig. Hele E39 fra Kristiansand til Rogaland har lenge hatt dårlig standard, og det har vært et sårt tiltrengt behov for ny Europavei og tilførselsvei, og det har vi fått hjelpe til med. Med det er vi er med på å løse en stor samfunnsutfordring for de som bor der, samtidig som veien bidrar til regional utvikling, avslutter Bjørn Inge Rundtom.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur