Myrdal stasjon på Bergensbanen. Illustrasjon: Bane NOR/Multiconsult
Publisert: 10.01.2024 

Multiconsult med spennende jobb på Myrdal stasjon

Bane NOR har tildelt Multiconsult kontrakt for utarbeidelse av byggeplan for Myrdal stasjon på Bergensbanen.

Myrdal stasjon på Bergensbanen skal bygges om, for å øke kapasiteten på stasjonen og styrke sikkerheten for de reisende. Prosjektet omfatter ny plattform for ett spor, planfri kryssing og utbedring av kontaktledningsanlegget.

– Vi ser frem til å sette i gang med utarbeidelse av byggeplan på oppdrag for Bane NOR. Myrdal stasjon kjenner vi meget godt etter tidligere utarbeidelse av teknisk detaljplan og rassikringsprosjekt ovenfor stasjonsområdet. For oss er dette et spennende og utfordrende oppdrag hvor vi får brukt mye av vår lokalkjennskap, fag- og spesialistkompetanse, sier Guri Miljeteig, avdelingsleder Samferdsel og Infrastruktur i Multiconsult Vest og oppdragsleder for oppdraget.

Arbeidet vil starte opp raskt etter signering og innledes med en siling- og optimaliseringsfase der vi skal gi Bane NOR grunnlag for å ta valget om de skal benytte undergang eller overgang som planfri kryssing til ny mellomplattform.

Interessant og utfordrende

– Prosjektet er interessant og utfordrende med beliggenhet på høyfjellet og der bygging om sommeren er styrende for fremdrift. Myrdal stasjon er også vegløs, og en må hensynta all transport av maskiner, utstyr og byggematerialer med tog, og med minimal forstyrrelse av togtilbudet. For transport må en også hensynta kurvatur og tunellprofiler med tanke på utforming og størrelse av byggekomponenter som skal transporteres. Logistikk må tilpasses nøye, for det er ikke bare å bestille opp en ekstra betongbil, sier Miljeteig.

Bygging er planlagt fra våren 2026 til vinteren 2027, og oppfølging i byggetid er en opsjon i kontrakten.

– Vi er glade for at vi etter mange års planlegging nå har kommet et steg nærmere bygging. Multiconsult har lang erfaring med tilsvarende arbeid, og vi har stor tro på at de vil komme opp med en god byggeplan for prosjektet, sier prosjektdirektør Hans-Egil Larsen i Utbygging Vest i Bane NOR i en pressemelding.

Andre opsjoner er simulering av anleggsgjennomføring i 4D, supplerende grunn- og miljøtekniske undersøkelser, BREEAM Infrastruktur og ERTMS signalprosjektering.

Kontraktsverdien til Multiconsult er estimert til ca 16 millioner kroner (eks mva) for utarbeidelsen av byggeplan, og ytterligere 6 millioner om alle opsjoner løses ut.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur