Foto: Multiconsult
Publisert: 29.10.2020 

Multiconsult og Asplan Viak detaljprosjekterer rentvannsdelen i Ny vannforsyning Oslo

Multiconsult, med partnerne Asplan Viak, Kluge og Pacta, hartidligere i høst signert kontrakten «Detaljprosjektering av E6 Rentvannstunnel» i Ny vannforsyning Oslo (NVO). Arbeidet utføres for Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune.

– Prosjektet blir innlemmet med Ny vannforsyning Oslo (NVO), som vi allerede jobber tett med kunden og samarbeidspartnerne om. Stamnettprosjektet omfatter mye fjellarbeid og et høydebasseng, så dette blir veldig faglig spennende. Vi er stolt av tilliten Vann- og avløpsetaten gir oss og de andre partnerne, ved å kunne fortsette som bidragsyter inn i en av kommune-Norges største investeringer, sier oppdragsleder for NVO Lars Hjermstad fra Multiconsult.

Stamnettprosjektet skal sørge for distribusjon av behandlet vann fra det nye vannbehandlingsanlegget på Huseby ut til Oslos beboere. For å få dette til skal det skal bygges tunnel med tunnelboremaskin fra Stubberud til Huseby på ca. 11 kilometer. I tillegg kommer en konvensjonell tunnel fra Oset vannbehandlingsanlegg til Disen på rundt 3,5 kilometer, og konvensjonelle tunneler ved Disen og Trosterud-Stubberud på samme lengde. Prosjektet har et sterkt fokus på å forhindre skader på infrastruktur, eiendom, natur og miljø.

– Den nye Rentvannskontrakten kompletterer den geologiske reisen i Oslo-feltet med tunneldriving videre østover i de sedimentære bergartene helt frem til grunnfjellsgneisen ved Trosterud-Stubberud og nordover til syenittene ved Oset, sier objektleder for tunneler og bergrom, Elisabeth Grasbakken fra Multiconsult.

Høydebasseng på 50.000 m3

Som del av Stamnettprosjektet skal det også prosjekteres et høydebasseng på 50.000 m3 i fjell. Det skal være en pumpestasjon i fjellet med kapasitet på 2500 liter i sekundet, og flere ventilkamre for tilkobling av vann fra tunnelene til hovedledningsnettet i Oslo.

– Pumpestasjonen på Stubberud og det nye høydebassenget vil gi ytterligere økt sikkerhet i vannforsyningen til Oslo. Med Stamnettprosjektet får vi anledning til å følge drikkevannets vei fra kilde til forbruker. For Asplan Viaks del gir NVO og Rentvannstunnelen verdifull erfaring med store dimensjoner og komplekse løsninger. Vi er stolte av å få jobbe med Norges største oppdragsgiver innen VA-sektoren, sier Elisabeth Elgsæter som er objektleder for pumpestasjonen fra Asplan Viak.

Utbyggingsprosjektet Ny vannforsyning Oslo er nå inne i en hektisk periode for Multiconsult og samarbeidspartnerne COWI og Asplan Viak.

– Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er Norges suverent største og mest kompliserte VA-prosjekt, med mange ulike utfordringer sier Siv Kristin Mellgren som er oppdragsleder for den nye Rentvannskontrakten.

Som en del av Ny vannforsyning til Oslo (NVO) utfører Multiconsult prosjektering av delkontrakt 1 Råvann, som består av inntaksarrangement i Holsfjorden og overføringstunnel til Huseby. Multiconsult utfører også delkontrakt 3, Fjell og betong vannbehandlingsanlegg, og delkontrakt 4, Tekniske installasjoner vannbehandlingsanlegg. Delkontrakt 3 utføres med COWI som partner og delkontrakt 4 med Asplan Viak som partner.

Hele anlegget skal være ferdig bygget til 1.januar 2028.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur