Sarpsfossen. Foto: Espen Franck-Nielsen
Publisert: 20.07.2022 

Multiconsult planlegger brualternativer over Glomma i Sarpsborg

Viken fylkeskommune har valgt Multiconsult som rådgiver for reguleringsplan og teknisk plan for fylkesveg 118 – Ny Sarpsbru. Oppdraget omfatter kryssing av Glomma ved Sarpsfossen i Sarpsborg kommune.

Prosjektet omhandler ulike bru og vegløsninger, samt ny vei og gang- og sykkelvei på hver side av brua. Det skal videre søkes å legge til rette for kollektivtransport og en kortere og mer effektive gang- og sykkelveiløsninger mellom områdene øst for Glomma og sentrum av Sarpsborg.

– Vi ser frem til å utføre arbeidet med å legge grunnlaget for et viktig samferdselsprosjekt for regionen, sier Tor Arne Melhus, markedssjef Mobilitet & Samferdsel i Multiconsult

Prosjektet er utfordrende med nærhet til eksisterende jernbane, kraftverkproduksjon i Glomma og er lokalisert i et svært kulturminneverdig område.

– Vi er stolte over å bli tildelt et så teknisk og komplekst oppdrag. Det er utfordrende da det er mange interessenter involvert og mange hensyn å ta i vår prosjektering i forhold til valg av løsning. Videre er det krevende grunnforhold med kvikkleire i området. Oppgaven vil derfor kreve et bredt tverrfaglig samarbeid for å imøtekomme lokalsamfunnets forventninger, sier Melhus.

Arbeidet starter i løpet av andre halvdel av 2022 og forventes ferdigstilt innen utgangen av 2023.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur