Illustrasjon: Multiconsult
Publisert: 10.05.2022 

Multiconsult skal utrede Nord-Norgebanen

Multiconsult skal bistå Jernbanedirektoratet med å lage en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen. Utredningen skal se på jernbaneløsninger mellom Fauske og Tromsø med en mulig arm til Harstad, hvor det ikke finnes jernbane i dag.

Idéen om å forlenge jernbanenettet til Tromsø er langt fra ny. Igjennom 1900-tallet har det blitt lansert mange ideer om hvor og hvordan Nord-Norgebanen kan bygges, og temaet har lenge vært en sentral samferdselspolitisk sak.

Kostnad og nytte

– Det er et sterkt politisk ønske å gjennomføre en konseptvalgutredning for Nord-Norgebanen. Samferdselsdepartementet har formulert et samfunnsmål for Nord-Norgebanen og utredningen skal kartlegge behovene til næringslivet og befolkningen. Blant annet skal vi vurdere samfunnsøkonomiske nytte og kostnader. Den samfunnsøkonomiske analysen inkluderer også ikke-prissatte virkninger knyttet til naturinngrep, sier oppdragsleder Anders Jordbakke i Multiconsult.

Anders Jordbakke leder arbeidet med konseptvalgutredningen og har med seg underleverandørene Concreto og Sitma, i tillegg til et faglig tungt team i Multiconsult.

Samordning av parallelle utredninger

Jordbakke sier det allerede pågår arbeid med en KVU for helhetlige transportløsninger for Nord Norge, som ledes av Statens Vegvesen. Det vil være avgjørende å sikre god samordning mellom de to utredningene for å sikre et konsistent beslutningsgrunnlag for behandling i regjeringen.

– Jernbanedirektoratet skal gå i dybden når det gjelder jernbaneløsningen, og i tillegg til oppdragsgiver kommer vi til å samarbeide tett med Bane NOR og Statens vegvesen, sier Jordbakke.

Arbeidet med KVU’en er nylig satt i gang og vil pågå frem til sommeren 2023. Deretter skal rapporten på høring og ekstern kvalitetssikring, før den legges frem til behandling hos regjeringen.

 

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur