Dette er en viktig milepæl for prosjektet! Fra venstre: Kjartan Talseth (Syltern) , Stig Johansen (Statens vegvesen), Per Arne Sønmør (Syltern) og John Kristian Marstein (Christie og Opsahl). Foto: Tonje Hovensjø Løken
Publisert: 12.04.2024 

Nå begynner Tunna bru å ta form

Denne uken ankom stålelementene til bjelkene på den nye brua på riksvei 3 i Lonåsen (Tynset).

– Dette er en viktig milepæl for prosjektet, nå kan vi sette i gang arbeidet med å sveise sammen elementene som skal bli bærebjelkene som skal holde brudekket på bruen. Vi forventer at jobben med sveising og heising ut på brupillarene vil være fullført i løpet av mai, og at bruen skal stå ferdig i løpet av september/oktober, sier byggeleder Stig Johansen fra Statens vegvesen.

Store dimensjoner

Byggeprosjektet Tunna bru har pågått i snart to år og nå er cirka 40 folk i sving i på anlegget.

Tunna bru er 146 meter lang, og er en såkalt «samvirkebru» som vil bestå av 340 tonn stål og 700 kubikkmeter betong. Den solide bruen skal tåle tungtrafikken på riksvei 3.

Søyler og landkar til Tunna bru er støpt i betong. På den andre siden av elva vises lokale betongbiler fra Tynset Tre og Betong AS. Foto: Tonje Hovensjø Løkken

Stålelementene laget av «rusttregt stål» er levert av firmaet Promostal i Polen som har kjørt elementene opp til Tynset med 40 meter lang spesialtransport. Stålelementene skal sveises på land og skyves utpå bruen. Lasten bestod av stålkonstruksjoner opp til 33 meter lange og med en vekt på cirka 35 tonn. Bruen skal hvile på to dobbeltpillarer ute i leveløpet og ett på hver side av elven. Det er 55 meter mellom de to dobbeltpillarene ute i elven, og bruen får dermed tre spenn.

Rusttregt stål viktig for å sikre lang levetid for bruen

– Det rusttrege stålet har fått en spesiell overflatebehandling som forhindrer rusting, dermed får bruen lengre levetid og krever mindre vedlikehold, påpeker Johansen.

Det er entreprenør Johs J. Syltern som utfører arbeidet i samarbeid med Christie og Opsahl AS, Støholen og Tynset Tre og Betong AS.

– Vi er svært fornøyde med det gode samarbeidet med entreprenørene i prosjektet. Tunna bru er en viktig brikke i hele denne strekningen av riksvei 3 som skal stå klar til jul, påpeker Johansen.

Johansen avslutter med en viktig oppfordring til trafikantene som kjører gjennom anleggsområdet:

– Vi ber om at trafikantene tar hensyn til fartsgrensene, vi opplever at folk kjører altfor fort gjennom anleggsområdet!

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur