Dagens gang- og sykkelsti forbi rundkjøringen til Bodø Havn og fergekai er ikke godt nok tilrettelagt for syklister og vinterdrift. Nå skal den utbedres. Foto: Statens vegvesen
Publisert: 16.11.2023 

Nå blir det anleggsarbeid på Rønvikleira

Tirsdag 14. november gikk Mesta i gang med utbedring av gang- og sykkelveien ved rundkjøringen til Bodø Havn og fergekai i Jernbaneveien/Terminalveien på Rønvikleira.

Arbeidet er en del av Bypakke Bodøs satsing på tiltak rettet mot gående og syklende, og jobben utføres på vegne av Statens vegvesen.

Bakgrunn

Dagens gang- og sykkelvei i Jernbaneveien ved rundkjøringen mot Bodø Havn og fergekai er ikke godt nok tilrettelagt for sykling og vinterdrift. Den har skarpe svinger, kantsteinlinjer og buede rabatter. Derfor iverksettes det nå tiltak for å utbedre denne delen, slik at gang- og sykkelveien blir bedre tilrettelagt for syklister og vinterdrift.

Starter med nattarbeid

Arbeidet starter på kvelden 14. november, og fortsetter natt til onsdag og eventuelt natt til torsdag ved behov. I forbindelse med nattarbeidet vil halve rundkjøringen stenges, slik at entreprenøren kommer godt i gang med arbeidet og får etablert nødvendig tungsikring mot arbeidsområdet. Trafikkdirigenter vil lede biler og myke trafikanter forbi arbeidsområdet.

Etter at nattarbeidet er unnagjort, blir det anleggsarbeid på dagtid fra klokken 07.00–17.00 i cirka to uker fremover. Biltrafikk vil kunne gå tilnærmet som normalt forbi arbeidsområdet, mens myke trafikanter må ledes av ledsager forbi arbeidsområdet.

Følg skilting og vis hensyn

Det blir satt opp midlertidige skilt som viser at det gjennomføres anleggsarbeid på strekningen, uten at fartsgrensen blir endret. Trafikantene oppfordres til å vise hensyn til de som arbeider langs veien.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur