Avkjøringsrampene fra E6 inn mot Patterødkrysset, både sørfra og nordfra, skal utvides til to felt. Krysset blir ikke stengt mens arbeidet pågår, men trafikantene må beregne god tid. Foto: Geir Østlund Johnsen/Statens vegvesen
Publisert: 25.09.2023 

Nå starter utbedringen av Patterødkrysset – beregn god tid

Mandag 25. september starter arbeidet med å utbedre Patterødkrysset langs E6 ved Moss. Bilistene må regne med redusert fremkommelighet og kø gjennom krysset i de tre månedene arbeidet pågår.

Avkjøringsrampene fra E6 inn mot Patterødkrysset, både sørfra og nordfra, skal utvides til to felt, og kjøremønsteret i selve krysset skal endres. Når utbedringen er gjort, vil dagens køer ved avkjøring fra E6 til Moss bli redusert.

Beregn god tid

Trafikantene må beregne ekstra tid når de skal gjennom Patterødkrysset i anleggsperioden.

– Vi stenger ikke krysset mens utbedringsarbeidet pågår, men vi må snevre inn veien på avkjøringsrampene og ha lysregulering i perioder så vår entreprenør Leif Grimsrud AS får gjort jobben. Dette vil føre til kø og saktegående trafikk gjennom krysset, sier byggeleder Geir Østlund Johnsen i Statens vegvesen.

Etter å ha rigget seg til denne uken, starter mannskapene til entreprenør Leif Grimsrud AS arbeidet mandag kveld 25. september. Arbeidet går fram til midten av desember. I denne perioden er arbeidstida mandag–fredag klokken 07.00–16.00.

Bussholdeplass rustes opp

I tillegg til utbedring av krysset, skal Mosseporten bussholdeplass ved riksvei 19 utbedres, utvides og få ny sykkelparkering. Mens arbeidet pågår her, blir holdeplassen flyttet midlertidig til holdeplassen ved Circle K.

Gang- og sykkelveien ved holdeplassen blir lagt om i anleggsperioden. Her blir det skiltet så det blir lett å finne frem for de myke trafikantene.

Vær tålmodig, oppmerksom og hensynsfull

Entreprenør Leif Grimsrud AS gjør utbedringsjobben i Patterødkrysset på oppdrag for Statens vegvesen. Prosjektleder hos Leif Grimsrud AS, Kim Robert Damlien, oppfordrer trafikantene til å ta det med ro.

– Det er alltid utfordrende og spennende å arbeide i områder med svært mye trafikk slik som her. Vi må ta hensyn til våre arbeideres sikkerhet samtidig som vi ønsker å opprettholde best mulig fremkommelighet for bilistene. Vi vil starte å arbeide på alle tre plasser samtidig for å gjøre anleggsperioden kortest mulig. Vi vil oppfordrer alle til å være litt ekstra oppmerksomme i området i tiden fremover. Spesielt med tanke på utrykningskjøretøyer som kan få det litt mere utfordrende å komme fram enn ellers.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur