Hele organisasjonen samlet til avspark i Drammen nylig med lederkvartetten f.v. planleggingslederne NIna Kjemperud, Gunnar Robert Ustad, prosjektleder Nils Brandt og planleggingsleder Marianne Harstad Haga foran. Foto: Kjell Wold
Publisert: 30.01.2024 

Nå tar E134 Dagslett–E18 regien selv

Prosjektgruppen for Reguleringsplanen for E134 Dagslett–E18 i Lier og Asker tar regien selv og posisjonerer seg til vårens NTP.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik innledet på prosjektgruppens samhandlingskonferanse i Drammen denne uken og var klar i sine forventninger til arbeidet i egenregi:

Illustrasjon: Statens vegvesen

– Mer egenregi betyr langt mindre konsulentbruk til en betydelig lavere kostnad. Kunnskapen blir hos oss når vi inntar og fordøyer «indrefileten» selv. Vi kan vise frem vår kompetanse som også vil gi økt rekrutteringskraft, sa Davik til en fulltallig reguleringsplangruppe på rundt 30 personer.

Davik var også klar på at økt kompetanse på reguleringsplanbehandling gjør Statens vegvesens byggherreorganisasjon til bedre bestillere og planleggere som også andre planprosjekter kan dra nytte av.

Tett samarbeid med fagressurser

Utbyggingsdirektøren betonet også nytten av samarbeid mellom fagressurser på Utbygging og Drift og Vedlikehold.

– Her kan de to divisjonenes sterke faggrupper innen geologi, geoteknikk, planleggere, landskapsarkitekter, geomatikere, klima – og miljørådgivere, elektroingeniører, bruspesialister og øvrige faggrupper utnytte hverandres ressurser og kompetanse over hele landet og spille hverandre gode, sa Davik.

6,8 kilometer vei hvorav 4,4 kilometer tunnel

Starten på reguleringsplanarbeidet for E134 fra Reistad/Viker i Lier til Heckleberg vest for Dagslett i Spikkestad i Asker kommune. Planen omfatter vel 6,8 kilometer vei hvorav vel 4,4 kilometer går i toløps tunnel fra området under Reistad nederst i Lierbakkene og over til Kovestad vest for Dagslett i Spikkestad. Den nye E134 møter dagens E134 i krysset ved Dagslett.

Kreative og ha det gøy

Utbyggingsdirektøren uttrykte sine forventninger til arbeidet på denne måten:

– Vi skal jobbe samlet mot målet, samarbeide tett og godt med prosjekteier, tilsvarende godt samarbeid med vertskommunene Lier og Asker, lete etter effektivisering og innovasjon og dele kunnskap og erfaring med et lignende prosjekt i Vest, E36 Vaågsbotn–Klauvaneset, være tydelige på kvalitet, tid og kostnad, vise oss frem i medie og ha det gøy på jobben.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur