Foto: Øystein Grue/ Jernbanedirektoratet
Publisert: 04.10.2023 

Nasjonal transportplan 2025-36: Vil prioritere punktlighet og ruste jernbanen for fremtiden

Jernbanedirektoratet og Bane NOR ønsker å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane i neste Nasjonale transportplan, for å styrke punktligheten og gjøre jernbanen rustet mot klimaskapte endringer.

– Arbeidet med ny NTP nærmer seg sluttspurten. Transportvirksomhetene har levert oppdaterte tall og prioriteringer i sin siste store NTP-leveranse. Nå er det opp til regjeringen å sørge for at NTP er tilpasset tiden vi lever i og møter utfordringene vi skal løse, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det bygges i hele landet. Store summer er bundet opp flere år fremover i vei- og baneprosjekter og nye flyplasser. Samtidig har transportnettet mange flaskehalser og delstrekninger med lav standard. Mange steder går det ofte skred. Flere større transportårer leverer ikke godt nok på effektivitet, forutsigbarhet og trygghet. Regjeringens svar er en mer målrettet innsats på løsninger som raskest mulig gir god effekt:

– Vi skal ruste opp transportnettet. Vi skal ta bedre vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt når vi må. Da får vi løst veldig mye mer, og mye raskere, sier Nygård.

Nye tall og nye vurderinger

– De nye vurderingene vi fikk i dag sørger for at tallgrunnlaget for regjeringens prioriteringsarbeid er mest mulig oppdatert. Det er uansett ikke slik at transportvirksomhetenes faglige innspill og forslag til prioriteringer er en fasit. Regjeringens transportpolitikk skal ta hensyn til både klimamål, naturvern, beredskap, en rettferdig fordeling av ressursene og ikke minst balansere innsatsen på samferdselsområdet opp mot tilstanden i norsk økonomi. Spørsmålene som vi vet mange har, vil først få sine svar når vi legger frem NTP 2025–2036 til våren, sier Nygård.

Regionvise møter i høst

I høst vil Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ha regionvise møter med fylkeskommunene, de største byene, Sametinget og næringslivet.

Hensikten er å få innspill og diskutere utfordringer og prioriteringer når transportsystemet i landsdelene skal utvikles framover.

Her finner du leveransen fra transportvirksomhetene til frist 3. oktober 2023.

Passasjerer og næringsliv er avhengig av et forutsigbart togtilbud. Derfor foreslår Jernbanedirektoratet og Bane NOR å prioritere tiltak som kan gjøre jernbanen mer pålitelig i neste Nasjonale transportplan.

– Den store trafikkøkningen de siste årene, og stadig mer krevende værforhold, øker slitasje og hverdagsfeil på jernbanen. Uværet «Hans» og styrtregnet i august førte til store ødeleggelser på vei og jernbane. Dette har forsterket vårt budskap om å prioritere vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane og gjøre den mer robust, sier Henning Bråtebæk, som er konstituert konsernsjef i Bane NOR.

Prioriterer persontrafikk rundt byene og gods på lengre strekninger

De neste tiårene vil flere trenge transport i og rundt de største byene, mer gods skal fraktes over lange avstander, Norges klimagassutslipp skal reduseres og det blir viktig å verne om sårbar natur og begrense arealbruken. I tillegg kommer de klimaskapte utfordringene med mer ekstremvær.

– Vi mener at jernbanen i svært stor grad kan løse mange av disse utfordringene. Toget er utslippsfritt og kan frakte veldig mange mennesker og store mengder gods på en areal- og energieffektiv måte, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har foreslått fire hovedprioriteringer for neste Nasjonale transportplan:

 • Ta vare på det vi har.
 • Fullføre det som er satt i gang.
 • Styrke kapasiteten for gods på lengre strekninger.
 • Styrke togtilbudet rundt de store byene.
Fakta:

Utbyggingsprosjekter som er satt i gang:

2024:

 • Oppgradering av tunnelen gjennom Ulriken på Bergensbanen, slik at det blir mulig med tog hvert 15. minutt mellom Arna og Bergen.
 • Elektrifisering av Trønderbanen, som vil bidra til en klimavennlig togtransport mellom Trondheim og Stjørdal.
 • Elektrifisering av Meråkerbanen mellom Norge og Sverige.

2025:

 • Fire tog i timen og redusert reisetid mellom Oslo og Tønsberg.
  • Dobbeltsporet fra Nykirke til Barkåker og nye Horten stasjon ferdigstilles.
  • Dobbeltsporet mellom Drammen og Kobbervikdalen ferdigstilles.
  • Oppgradering av Drammen stasjon.

2025/26:

 • Nye lokaltog med mer plass om bord mellom Oslo og Lillestrøm, mellom Oslo og Spikkestad og mellom Stabekk og Ski.

2027:

 • To regiontog i timen mellom Oslo og Hamar, med tre tog i rushtid.

2030:

 • Kortere reisetid og flere rushtidsavganger mellom Oslo og Moss.
  • Bygging av dobbeltsporet mellom Sandbukta og Såstad, og ny jernbanestasjon i Moss sentrum.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur