Foto: NCC
Publisert: 21.11.2023 

NCC har signert fire nye kontrakter med Oslo kommune

NCC har nylig signert fire nye kontrakter med henholdsvis Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten og OsloBygg KF. De fire kontraktene har en samlet verdi på cirka 240 MNOK.

– Vi kjenner byen godt og har solid kompetanse for gjennomføring av denne typen vedlikeholdsarbeid. Med disse kontraktene vil vi også i årene fremover fortsette å utføre nødvendig vedlikehold i og rundt Oslo, og dermed bidra til en bedre by for innbyggere og besøkende. Kontraktene gir oss et solid fundament og understreker samtidig vår solide posisjon i Oslo-markedet, sier NCCs områdesjef Svein Nilsplass.

I Melkeveien i bydel Vestre Aker skal kommunale vann- og avløpsledninger renoveres, og her skal NCC utføre både konvensjonell graving, rehabilitering med gravefrie metoder og rehabilitering av kummer for rundt 60 MNOK. Arbeidene på oppdrag for Vann- og avløpsetaten starter opp i november og vil pågå frem til mai 2026.

Fra nyttår overtar NCC drift og skjøtsel av Oslos parker i indre by på oppdrag for Bymiljøetaten. Kontrakten omfatter både sommer- og vintervedlikehold som avfallshåndtering, gressklipping, trepleie og brøyting over en periode på fire år. Avtalen har en total verdi på rundt 55 MNOK. Dette er en kontrakt NCC har driftet i to perioder tidligere, så både funksjoner og områder er godt kjent.

NCC har også inngått kontrakt med Bymiljøetaten for mottak, smelting og rensing av snø i tre nye sesonger, og NCCs snøsmelteanlegg NCC SnowClean vil fortsatt bli å finne ved kai i Oslo sentrum. Verdien av kontrakten er om lag 100 MNOK. Kontrakten åpner også for opsjoner i to år ut over avtaleperioden.

NCC skal de fire neste vintrene utføre brøyting på skolenes områder i Oslo nord. Kontrakten omfatter 55 eiendommer i bydelene Alna, Stovner og Grorud. Brøytingen som utføres for oppdragsgiver OsloBygg KF startet opp den 15. oktober, og har en verdi på rundt 25 MNOK over fire år.

Kontraktene ordreregistreres i 4. kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Infrastructure.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur