Briskebytrikken i Oslo. Foto: Markus Naue
Publisert: 19.09.2023 

Norconsult prosjekterer oppgradering av historisk trikkelinje i Oslo

Norconsult har fått i oppdrag av Sporveien å prosjektere oppgradering av trikkelinjen på strekningen Henrik Ibsens gate - Riddervolds plass i Oslo.

Traséen på den tradisjonelle Briskebylinjen skal fornyes slik at de nye leddede sporvognene (SL-18) til Sporveien kan gå i rute over Briskeby. I tillegg skal teknisk infrastruktur og byrommet på strekningen fornyes.

– Vi er svært glade for å bli tildelt dette oppdraget, i sterk konkurranse med andre, dyktige aktører. Det er utrolig gøy å bidra til å bevare en av de eldste trikkestrekningene i Oslo. Vi har erfaring med gjennomføring av tilsvarende oppdrag, og vi er trygge på at våre fageksperter vil løse oppdraget på en god måte, sier direktør for samferdsel i Norconsult, Sigurd Rugsland.

Arbeidet med Briskebylinjen består av en helhetlig fornyelse av gatestrekningen. Både Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har sterke behov knyttet til forhold de som etater er ansvarlige for, og oppgraderingen vil bidra til bedre vannkvalitet, bærekraftig overvannshåndtering, flottere byrom og universelt utformede trikkeholdeplasser.

Briskebylinjen ble åpnet i 1894, og var på dette tidspunktet Skandinavias første elektriske trikkelinje.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur