Select Language
  • English
  • French
  • German
  • Italian
  • Spanish
Hjem » Nordic Bulk nominert til Energi og Klima sin pris for grønn teknologi
Nordic Bulk nominert til Energi og Klima sin pris for grønn teknologi

Nordic Bulk nominert til Energi og Klima sin pris for grønn teknologi

EMNE: Pukk
PUBLISERT: 09.august.2018

– Miljøstasjoner blir en viktig del av fremtidens løsninger, sier Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk.

Nordic Bulk ble nylig nominert til Spir 2018, Energi og Klima sin pris for grønn teknologi. Bakgrunnen for nominasjonen er næringsutvikling rundt vaskeanlegg og sentralt plasserte miljøstasjoner for byggenæringen.

Vi har lenge arbeidet med bærekraftige løsninger. Kjernevirksomheten vår er stasjonære pukkverksanlegg med lang levetid, ettersom miljøstasjoner kan inkorporeres i slike anlegg er det et naturlig steg videre. Nå satser vi også på frittstående miljøstasjoner og er takknemlige for anerkjennelsen fra Energi og Klima, forteller Egeland.

Besparelser og nye muligheter

Den siste tiden har Nordic Bulk gjort beregninger på tall fra tidligere prosjekter. De ser at sentralt plasserte miljøstasjoner kan gi 74% mindre CO2 utslipp per produsert tonn, dette er gitt at tippbiler kontinuerlig kan kjøre fullastet begge veier og at kjøreavstand til byggeplass halveres. Da vil det også spare produsenten for nesten 1,3 millioner kroner og 26 tusen liter diesel per tippbil i året, beregnet ut fra vanlig forbruk og driftskost pr tippbil på 1000 kr timen. Tallene er oppgitt av entreprenører og lastebilprodusenter.

Dette er årlige besparelser for én eneste tippbil. Når vi får tall på hvor mange tippbiler som årlig kjører på norske veier blir regnestykket oppsiktsvekkende, tror Egeland.

For å få bransjen til å omfavne miljøstasjoner har Nordic Bulk fokusert på økonomiske besparelser og nye forretningsmuligheter for pukkverk og entreprenører

Miljøvennlige løsninger må også gi god økonomi for å være attraktive i næringslivet. Derfor har vi brukt tid og ressurser på å tallfeste både det økonomiske og miljømessige, forklarer han.

Under dette arbeidet så selskapet på effekten av sentrale miljøstasjoner plassert innenfor bykjerner i Skandinaviske storbyer. Konseptet som er helt i startfasen har fått navnet Totalstasjonen, som Energi og Klima fanget opp gjennom en pressemelding. De anbefalte Nordic Bulk å melde det inn til Spir 2018.

Sentrale miljøstasjoner

I dag kjører en tippbil gjennomsnittlig 18,6 kilometer til og fra pukkverk. I all hovedsak kjører bilene fullastet en vei, og tomt tilbake. Med en sentralt plassert miljøstasjon kan kjøreavstanden potensielt halveres, i tillegg kan bilene kjøre fullastet begge veier.

Med en sentral miljøstasjon kan ressurser fra mange ulike byggeprosjekter gjenvinnes på samme sted. Knust betong, gammel asfalt og masser fra tunnelboring og tomteutgraving er typiske materialer som kan utnyttes. Tradisjonelt blir slike masser deponert, nå kan mye av det føres tilbake i verdikjeden som byggematerialer.

Vi samarbeider allerede med en spennende kunde som ønsker å etablere en sentral miljøstasjon i en av Norges største byer. Nylig leverte vi en rapport på støymålinger som er inne til vurdering hos flere offentlige etater. Det er fantastisk å jobbe i en så fremoverlent bransje som ønsker å satse på fremtidens løsninger, sier Egeland som håper juryen til Energi og Klima også ser potensialet.

Premie til vinneren

Vinneren av Spir 2018 får faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 50 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr. Hvis Nordic Bulk vinner planlegger de å bruke premien på å kartlegge hele verdikjeden før de satser videre.

Vi håper selvfølgelig å vinne, men det er mange innovative prosjekter som er nominert til årets Spir-pris. Så langt er vi stolte av å få stå side om side med andre verdige kandidater. Om vi kommer til finalen blir det spennende å gå i detalj om konseptet foran juryen, smiler Egeland.

Hva er en miljøstatsjon:

En miljøstasjon for byggenæringen kan utnytte ressursene i gammel asfalt, masse fra utgraving av tomter og tuneller, knust betong, overskudsslager i pukkverk m.m. I tillegg kan den utnytte finstoff som dannes i en vanlig knuse og sikteprosess, det kan gi 25 % bedre utnyttelse når man lager pukk og grus. Den bruker syklon, vaske- og sikteteknologi for å skille sand, stein og grus fra masser som tradisjonelt må deponeres. Dette kan brukes i bl.a. tilslag til betong og asfalt, grøfter, tomteplanering og fundamenter, som kan gi produsenter opp til 43 % ekstra i årlig omsetning. For at produsenter skal få maks utbytte av en miljøstasjon bør den ha vaskeanlegg, betongverk og asfaltverk.