Øivind Horpestad, konsernsjef i Inin Group AS. Foto: Inin Group AS
Publisert: 18.01.2023 

Nordic Infrastructure Group inngår avtale om å kjøpe Team 1435 AS

Nordic Infrastructure Group AS, som er et 100 prosent eiet datterselskap av noterte Inin Group AS, har inngått intensjon om kjøp av den norske jernbaneentreprenøren Team 1435 AS.

Oppkjøpet medfører en betydelig styrkning av konsernets totalkapasitet og kompetanse innen jernbane.

Nordic Infrastructure Group vil etter oppkjøpet ha totalt 110 ansatte, selskapet opplever betydelig etterspørsel og sterk vekst, og forventer å nå en omsetning på i underkant av 500 millioner kroner i 2023.

Team 1435 er en jernbaneentreprenør som spesialiserer seg på overbygning og underbygning på jernbanen, samt jernbanesikkerhet. Selskapet leverer entreprenørtjenester, prosjekt- og byggeledelse, logistikk og vakttjenester samt fagrelaterte tjenester til bransjen. Navnet «1435» henspiller på normal sporvidde på europeiske jernbaner.

Team 1435 har 32 ansatte med ustrakt erfaring fra jernbanearbeid i Norge og Sverige. Selskapets hovedkontor ligger på Lismarka i Ringsaker kommune, Innlandet. Det leverer tjenester over hele Norge.

Selskapet ble etablert i 2011 og har levert positivt driftsresultat i 11 av de 12 årene som det har vært i drift. I 2022 forventer selskapet driftsinntekter på omtrent 65 millioner kroner med et driftsresultat på rundt 5 millioner kroner.

– Vi anser oss selv som et veldrevet selskap som kan vise til forutsigbar prosjektgjennomføring som historisk sett har bidratt til en sunn driftsmargin. De seneste årene har vi mottatt flere ulike henvendelser fra større selskaper som ønsker å kjøpe Team 1435. Alle har hatt økonomiske muskler til å hjelpe oss med å konkurrere om større kontrakter, og de vi har snakket med har hatt tilknytning til bransjen. Vi har imidlertid ikke akseptert disse tilbudene på grunn av faren for å miste vår egen identitet, og risikoen for at våre ansatte bare skal bli et tall. Vi har sterk tro på verdiene, ekspertisen og strukturen som Nordic Infrastructure Group representerer, som er hovedårsaken til hvorfor vi ønsker å gå i kompaniskap med dem, sier Geir Fauskrud, styreleder og en av de største aksjonærene i Team 1435.

Team 1435 kommer til å fortsette som egen merkevare og selskap som del av Nordic Infrastructure Group.

Transaksjonen

Nordic Infrastructure Group og Team 1435 har blitt enige om hovedvilkårene til en avtale hvor Nordic Infrastructure Group kjøper 100 prosent av aksjene i Team 1435 AS, som verdsettes til 27,5 millioner kroner i transaksjonen, basert på et resultat før skatt på 5 millioner kroner i 2022.

Det totale vederlaget er på 27,5 millioner kroner for å erverve alle aksjene i Team 1435. Deler av oppgjøret skjer med aksjer i Nordic Infrastructure Group. Dagens eiere av Team 1435 blir således med som eiere også fremover.

– Vi ser frem til å ønske Fauskrud-familien velkommen som aksjonærer og kolleger i Nordic Infrastructure Group. De har bygd opp en jernbaneentreprenør av høy kvalitet og med et godt rennomme i det norske markedet. Gjennom å kombinere krefter og kompetanse med Nordic Infrastructure Group vil vi sammen kunne påta oss enda større prosjekter enn vi har vært i stand til å gjøre tidligere. Vi har planer om betydelig vekst fremover, vi ser således på ytterligere oppkjøp som kan styrke oss i Norden sier Gjermund Sogn, administrerende direktør i Nordic Infrastructure Group.

Selskapene forventer å signere endelig aksjekjøpsavtale i februar 2023. Transaksjonen er betinget av sedvanlige sluttbetingelser, selskapsgjennomgang og endelig transaksjonsdokumentasjon. Transaksjonen forventes å bli gjennomført i løpet av februar 2023.

– Markedstrenden er at eiere av jernbaneinfrastruktur foretrekker å samarbeide med større og mer robuste selskaper, både driftsmessig og finansielt. Med Team 1435 som del av Nordic Infrastructure Group vil vi øke selskapenes totalkapasitet og utvide spesialistkompetansen deres betydelig innen bygg og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur, dette er og viktig for rekruttering. Dermed bidrar vi også til at de blir en enda mer konkurransedyktig entreprenør, sier Øivind Horpestad, konsernsjef i Inin Group.

Bakgrunn

Inin Group er en industriell eier som investerer i selskapet innen infrastruktur og industrielle tjenestenisjer i Norden. Konsernet har som mål å skape verdi gjennom å identifisere investeringsmuligheter innen lønnsomme nisjer hvor det er potensiale for utvikling, konsolidering og vekst. Konsernet samarbeider tett med porteføljeselskapene vor å levere bærekraftig vekst og markedsledende lønnsomhet.

I september i fjor gjennomførte Inin Group oppkjøpet av Nordic Infrastructure Group AS, en jernbanefokusert byggentreprenør og tjenesteleverandør. Gjennom sine datterselskaper leverer Nordic Infrastructure Group entreprenørtjenester samt verktøy og utstyr til jernbane- og sporveisbransjen; opplæringstjenester; ledelse- og konsulenttjenester til vei-, bane-, bygg- og anleggssektorene; og overnattingstjenester til byggebransjen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur