Vått løssnøskred/glideskred som har gått ut på og sperret Fv. 5912 , 16. mars 2022 15:50 Foto: Erlend@mrfylke/Regobs
Publisert: 18.03.2022 

Nordland og Troms: Flom-, jord- og snøskredfare på oransje nivå

Det er flom og snø-, jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå for deler av Nordland og Troms fra lørdag 19. mars. Lørdag til søndag formiddag ventes svært mye regn over Salten, Ofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Det vil bli høye temperaturer og mye vind som fører til stor snøsmelting. Det ventes omfattende oversvømmelser, flere jord- sørpe og flomskred og flere store naturlig utløste snøskred.

Fare for lokale oversvømmelser og skred

Fra lørdag formiddag ventes svært mye regn, høye temperaturer og snøsmelting over deler av Nordland og Troms. Det fører til økt vannføring. Der det er is i vassdrag, kan det føre til isgang med påfølgende fare for oversvømmelser. Det ventes også flere skredhendelser. Både skred og flom kan nå infrastruktur.

– Dette er en alvorlig situasjon og vi ber berørte kommuner og andre beredskapsaktører vurdere behovet for å gjøre forebyggende tiltak, sier regionsjef i NVE KnutAune Hoseth. NVE følger situasjonen tett og vil bistå kommuner og beredskapsaktører med faglige råd.

Stor snøskredfare i deler av Nord-Norge

Lørdag er det varslet stor snøskredfare i Sør-Troms, Indre Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten og Svartisen. Store nedbørsmengder, som regn, kan føre til enkelte svært store våte snøskred i alle himmelretninger. Over mildværsgrensen vil det legge seg opp store mengder fokksnø, som gjør at det vil kunne løsne store naturlig utløste snøskred. I fokksnøen vil løsneområder mot nord og øst vil være mest utsatt.

– Med den mengden nedbør og snø som er meldt, så vil det sannsynligvis løsne flere store naturlig utløste skred, sier Hoseth.

Hva kan du som privatperson gjøre?

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader ved flom og skred

  • Sikre åpne vannveier – hjelp vannet med å renne unna ved å fjerne snø, is, rusk og rask fra naturlige vannveier i forkant av hendelsen.
  • Sikre og flytte løse eiendeler – flytt eiendeler fra utsatte steder og opp fra kjellere som er utsatt for oversvømmelser.
  • Ikke oppsøk fare – hold avstand til elver og bekker med stor vannføring, bratt terreng og utløpssoner for sørpeskred og snøskred. Vær oppmerksom på at sørpeskred også kan gå i slakere terreng.
  • Unngå snøskredterreng – Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Lær mer om snøskred på Snøskredskolen

Fremkommelighet på vei kan bli redusert på grunn av flom og skred. For info om stengte veger på grunn av flom- og skredhendelser, se veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf. 22 07 30 00 - tast 3).

Hvem skal du kontakte dersom du har behov for hjelp?

Ta kontakt med kommunen, hvis du skal melde om en hendelse eller trenger hjelp.

  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse.
  • kontakt din strøm- eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur