Foto: Nye Veier
Emner
Publisert
20.11.2019

Norges første vei med digitale sensorer kan gi bedre infrastruktur

For første gang i Norgeshistorien skal IOT-enheter under bakken registrere nyttige veitrafikkdata. Målet er å bygge bedre veier for fremtiden. Leder for utbyggingsstrategi hos Nye Veier, Sebastian Kussl, sier personvernet er ivaretatt når pilotprosjektet nå er i gang.

Nye Veiers nyåpnede E18 mellom Tvedestrand og Arendal, fikk 1. juli installert digitale sensorer. Sensorene skal måle antall kjøretøy og hastighet, men også informasjon som kø/luketid, kjøreretning, kjøretøysklassifisering og veitemperatur.

– For øyeblikket er dette et pilotprosjekt, der vi skal registrere all trafikk som kommer gjennom et utvalgt punkt på den 22, 5 kilometer lange strekningen. Hovedfordelen med sensorsystemet er at det gir ut detaljert kjøretøys- og trafikkdata, helt ned til modell og merke, på en kostnadseffektiv måte – og i sanntid. Det at dataene ikke inneholder sensitiv personinformasjon, gir et stort brukspotensial for flere kritiske trafikk-applikasjoner, men også planlegging og drift siden alt enkelt kan deles over internett. Det er en enkel, sikker og vedlikeholdsfri plug-and-play-løsning som på fremtidige prosjekter vil kunne brukes enda mer omfattende, sier Sebastian Kussl til Samferdsel og Infrastruktur.

IOT-basert sensorsystem: Henter ut store mengder informasjon

Sensorsystemet er mer treffsikkert og billigere enn vedlikeholdskrevende tellesløyfer. Det benytter seg heller ikke av kameraer og andre optiske systemer, som kan kompromittere personvernet. Basis for et sensorsystem som dette er IOT-enheter. IOT-enheter (Internet Of Things, tingenes internett. Red.merk.) er digitale enheter som kommuniserer informasjon via et nettverk. IOT-enheter er blant hovedkomponentene i smart-teknologi, der store mengder informasjon skal hentes inn og sorteres.

– Nye Veier skal være en fulldigital innovativ kraft i bransjen. Her hadde vi en gylden anledning til å få prøvd ut det nyeste innen trafikksensorer fra et spennende nytt norsk selskap. Veistrekningen på E18 Tvedestrand – Arendal var ideell med hensyn til trafikkmengde og timing. Her fikk vi til å installere systemet rett før åpning for å registrere trafikk fra dag én, sier Kussl.

Sebastian Kussl forteller det norske, start-up-firmaet Disruptive Engineering har utviklet «VS1» på et testfelt ved NMBU i Ås. Systemet produseres av elektronikkfirmaet Hapro AS på Jaren. Disruptive Engineering har spesialisert seg på intelligente transportsystemer (ITS).

– Idéen om å bruke sensorer stammer fra et ønske om å hente inn mest mulig relevant informasjon om kjøretøy og trafikk uten å samtidig hente inn persondata. For vår del er det naturlig nok mest interessant å registrere informasjon av samfunnsøkonomisk betydning. Disruptive Engineering har utviklet en teknologi som registrerer kjøretøyenes unike fingeravtrykk – men ikke sjåførenes, sier han.

Kan hjelpe utbyggere med å utvikle bedre infrastruktur

Nå ønsker Nye Veier å utvide samarbeidet med Disruptive Engineering, ved å ta i bruk sensorsystemet på flere veistrekninger: Også med tanke på bedre videreutvikling av pågående veiprosjekter.

– E18 Rugtvedt- Dørdal er den planlagte neste strekningen for sensor-installering. Dessuten ønsker vi også sensorer på E16 Kongsvinger-Kløfta, for å hente ut mer detaljert informasjon om kjøremønsteret. Slik kan veien bygges ut på best mulig måte, sier han.

Andre lignende systemer, altså sensorer under bakken som sender data i sanntid, er blitt benyttet i land som Nederland og Sør-Korea, forteller Sebastian Kussl.

– Selv om akkurat disse systemene ikke er like detaljerte eller kostnadseffektive som «VS1», har de likevel skapt muligheter for selskaper som utvikler intelligente transportsystemer (ITS) basert på dataene disse gir ut. Dette effektiviserer bruken av veinettet og det som er spennende er at desto bedre dataen fra trafikksensorer blir, desto mer effektivt blir disse ITS-løsningene man legger oppå, sier han.

IOT-enheter gir store muligheter for bygg- og anleggsbransjen

22. august i år deltok Nye Veier på et seminar i regi StartUpLab i Forskningsparken om IOT-enheter og digitalisering av vei og anlegg. Nye Veier beskriver IOT-teknologi som en av de største trendene innen digitalisering, og at IOT-enheter er velegnet for bygg- og anleggsbransjen.

– Vi har mange initiativer i alle utbyggingsområdene, og er på god vei til å nå våre ambisiøse målsetninger. Men dette er bare begynnelsen, for vi skal øke tempoet, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur