Illustrasjon: Norwegian Hydrogen AS
Publisert: 12.04.2024 

Norwegian Hydrogen tildelt EU-støtte på ny – ytterligere 107 millioner NOK til nordisk hydrogen infrastruktur

Vireon, et heleid datterselskap av Norwegian Hydrogen, har sikret et seg EU-tilskudd på € 9.2 millioner (NOK 107 millioner) for byggingen av produksjonsanlegg for grønt hydrogen og hydrogenfyllestasjoner for tunge kjøretøy i Finland og Danmark.

Tildelingen er det andre EU-tilskuddet til Norwegian Hydrogen på kort tid. Tidligere i år sikret Norwegian Hydrogen et tilskudd på 9 millioner euro fra Clean Hydrogen Partnership for utvikling av en integrert grønn hydrogenverdikjede ved Hirtshals havn i Danmark.

Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen sier: «Vi er veldig stolte av enda et EU-tilskudd, som bringer oss opp til totalt 210 millioner kroner i disse to tildelingene. Dette gir oss enda mer driv og entusiasme for jobben vi gjør, og ikke minst forsterker det den ledende posisjonen vi har tatt innen grønn omstilling.»

Vireons ambisiøse prosjekt har som mål å bygge og operere et nettverk av grønne hydrogenstasjoner som strekker seg fra Nord-Finland via Sverige og Danmark til kontinentet, og etablere en viktig korridor for nullutslipps tunge kjøretøy.

Støtten fra EU vil muliggjøre bygging av 5 MW elektrolyse og totalt syv fyllestasjoner i Finland og Danmark, som skal sikre tilgang til hydrogen for både personbiler og tunge kjøretøy. I Finland skal det bygges fire strategisk plasserte stasjoner i Tornio, Liminka, Jyväskylä og Helsinki-området. I tillegg vil tre tankstasjoner bli etablert i Danmark, lokalisert i Nord Jylland, Vejle og Padborg.

Dette er en stor milepæl for Vireon. Flere OEM-er har bekreftet at de vil levere hydrogenlastebiler fra 2025 og utover, og Vireon er både villig og i stand til å bygge fyllestasjonene som trengs for å få disse lastebilene på de nordiske veiene. Jeg håper denne nyheten vil få alle nordiske transportselskaper som er interessert i hydrogenmobilitet til å ta kontakt», sier Per Øyvind Voie, Managing Director i Vireon.

Finansieringen er et bevis på tilliten til Norwegian Hydrogen og Vireons forpliktelse til å bygge ut grønn hydrogeninfrastruktur og teknologi. Prosjektet tar ikke bare sikte på å redusere karbonutslipp, men også å være en katalysator for adopsjon av hydrogendrevne kjøretøy over hele Norden. 

Støtten kommer fra EU-finansieringsmekanismen Connecting Europe Facility (CEF), og er i tråd med målene til European Green Deals. CEF er dedikert til å styrke bærekraftige og sammenkoblede transeuropeiske nettverk innen transport, energi og digitale tjenester. Ved å adressere kritiske infrastrukturbehov er CEF-investeringer nøkkelen til Europas avkarboniseringsarbeid, med sikte på en bærekraftig fremtid innen 2030 og 2050.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur