Foto: NRC Group Norge
Publisert: 07.04.2022 

NRC Group Norge bidrar til å styrke vannforsyningen til Holmenkollen-Voksenåsen

NRC Group Norge har signert kontrakt med Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) som entreprenør for bygging av nytt overføringsanlegg med høydebasseng for drikkevann til Holmenkollen-Voksenåsen.

Kontrakten har en verdi på 95 millioner kroner. Arbeidet ble startet i februar og skal være ferdig i løpet av desember 2023.

– Dette er et spennende oppdrag for anleggsvirksomheten vår. Å bidra til utbedring av vannforsyning i dette området, er viktig for å sikre nok vann med nok trykk til beboere. Det er et prosjekt som passer godt for oss med solid og lang erfaring innen anleggsvirksomhet. Vi takker VAV for tilliten i dette oppdraget, sier Arild Moe, Administrerende Direktør for NRC Group Norge.

Kontrakten omfatter bygging av nytt arkitektonisk utformet høydebasseng av betong ved Tryvannstårnet, ledningstrase mellom nytt basseng og eksisterende ledningsanlegg, i tillegg til nytt ledningsanlegg i Voksenkollveien. Ny ledningstrase i Voksenkollveien vil være med å bidra til å gi tosidig vannforsyning til området Holmenkollen – Voksenåsen.

– I dag har dette området kun en ensidig vannforsyning. Ved å lage en ny ledningstrase i Voksenkollveien og koble den sammen med ny overføringsledning som bygges parallelt, vil området få en tosidig og mer stabil og trygg vannforsyning. Denne forbedringen vil også gi beboere i området bedre vanntrykk og bidra til å levere nok vann med nok trykk for brannslukking. Det vil heller ikke være behov for restriksjoner for uttak av vann for nye utbygginger når dette er ferdig. Vi har tildelt NRC Group Norge ansvaret for denne utbyggingen som er planlagt ferdigstilt i desember 2023 og ser fram til samarbeidet, sier Raymond Kinn, prosjektleder i Vann – og avløpsetaten.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur