Foto: CargoNet
Publisert: 25.03.2024 

NTP inneholder viktige tiltak for godstransport på bane

Midler til vedlikehold og fornyelse er positivt for godstrafikk på bane.

Markedet ønsker mer gods på bane for å redusere utslipp, men kapasiteten på mange banestrekninger er sprengt. Skal vi kjøre flere og lengre tog, må vi ha flere og lengre krysningsspor, mener Ingvild Storås.

– Nå foreslår Regjeringen nettopp dette. I denne omgang prioriteres Ofotbanen og Dovrebanen. Dette er prioriteringer vi støtter, fordi de kan gi stor effekt, med ganske små investeringer.

– For å få fullt utbytte av økt kapasitet på skinnegangen, må vi også øke terminalkapasiteten. Særlig i Oslo-området er det behov for en avlastningsterminal i tillegg til Alnabru, som ikke har plass til vekst.

– Den andre forutsetningen for større overføring av gods fra vei til bane, er stabil og forutsigbar drift. Kundene er avhengige av at togene kommer når de skal, fordi varer skal raskt videre til butikk.

Etterslep på vedlikehold og fornyelse av infrastruktur har forårsaket mange innstilinger og forsinkelser, som både hemmer vekst og lønnsomhet. Den varslede doblingen av årlig pengebruk på fornyelse av spor, signalsystem og spor er derfor høyst nødvendig og sterkt etterlengtet, påpeker Storås.

– Det har vært bred politisk enighet om overføring av gods fra vei til bane og sjø, men handlingen har til nå uteblitt. Nå går dette i riktig retning. Når infrastrukturen fungerer og de økonomiske rammevilkårene forhåpentligvis kommer på plass, kan vi investere for vekst og utvikling, sier Storås.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur