Foto: Sporveien
Publisert
17.05.2020

Ny fase og stor aktivitet i Oslos trikkeprogram gjennom hele sommeren

Det er fortsatt full fart og høyt tempo i gjennomføringen av infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet. Arbeidene fortsetter gjennom alle sommerukene. Fra mandag 18. mai og over sommeren medfører dette buss for trikk 11, 12 og 13 på Grünerløkka og Majorstuen, samt endringer for trikk 19 og enkelte nattbusser.

Bakgrunnen for endringene med buss for trikk er oppgraderinger av infrastruktur og holdeplasser som del av Trikkeprogrammet. Buss for trikk gjør at arbeidene i flere av oppgraderingsprosjektene kan gjennomføres raskere enn opprinnelig planlagt.

Trikkeskinner og infrastruktur skal rustes opp, og i enkelte prosjekter er det planlagt store vann- og avløpsarbeider flere meter under bakken. En konsekvens av arbeidene som starter 18. mai er redusert fremkommelighet på Majorstuen, samt over Grünerløkka og oppover til Storo.

Oslo kommune gjennomfører tidenes satsing på trikk i Norge ved innkjøp av 87 nye, moderne trikker, oppgradering av infrastruktur og utvikling av trikkebasene på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold. Som del av Trikkeprogrammet pågår det gateopprustning og infrastruktur-oppgraderinger flere steder i Oslo. Trikkeprogrammet ledes av Sporveien, og målet med programmet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

Ny fase i arbeidene

Når flere av infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet går over i en ny og intensiv fase fra og med mandag 18. mai, medfører dette buss for trikk i enkelte områder av Oslo frem til over sommeren.

Buss for trikk berører følgende infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet:

  • Thorvald Meyers gate
  • Majorstuen
  • Frognerveien
  • Grefsenveien nedre

I Storgata-prosjektet skal det i juli utføres arbeider ved Nybrua som gjør at trikken slutter å kjøre også der, nærmere bestemt fra natt til 4. juli og frem til natt til 27. juli. I denne perioden vil det ikke kjøres trikk på strekningen Storgata–Hausmanns gate og på det midlertidige trikkesporet i Christian Krohgs gate og Stenersgata.

Samlet plan for oppgraderinger

Oppgraderingen av Storgata, Thorvald Meyers gate, Majorstuen, Frognerveien og Grefsenveien nedenfor Storokrysset er noen av infrastrukturprosjektene i Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning i Oslo. Bymiljøetaten er byggherre for prosjektene Storgata og Thorvald Meyers gate, mens Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av prosjektene Majorstuen, Frognerveien og Grefsenveien nedre.

Retningslinjer for kollektivtrafikken

Fra søndag 18. mai og gjennom sommeren kjøres buss for trikk 11, 12 og 13 på Grünerløkka og Majorstuen. Det blir også endringer for trikk 19 og nattbussene 1N, 2N, 11N og 12N.

En konsekvens av arbeidene som starter 18. mai er redusert fremkommelighet på Majorstuen, samt over Grünerløkka og oppover til Storo. Husk at T-banen er et godt alternativ for reiser til/fra Storo, Majorstuen og sentrum.

Retningslinjene for kollektivtrafikken gjelder fortsatt. Hold en meters avstand og ikke reis om du ikke må. Gå eller sykle hvis du har mulighet.

Hvis du må reise kollektivt, se ruter.no/avvik eller bruk Ruters reiseplanlegger for informasjon om nye tider og midlertidige stoppesteder. Ruter informerer fortløpende om kollektivtrafikktilbudet og eventuelle endringer og forsinkelser.

Koordinering og samarbeid

Trikkeprogrammet innebærer at Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samhandler tett om planlegging og gjennomføring av de ulike prosjektene. Det er laget en plan for infrastrukturoppgraderingene i Trikkeprogrammet som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur