Emner
Publisert
07.05.2018

Ny havn planlegges i Kirkenes: Knytter Asia til Europa

E6 får forbindelse med Kina, Korea og Japan når ny havn bygges kloss opp i grensen til Russland. Statens vegvesen har oppdraget med å lage en reguleringsplan for ny havn i Kirkenes, selv om selve vegen mellom E6 og stamnetterminalen nærmest blir en vegstump. Området hvor havnen er tenkt bygget, består av både fjell og […]

E6 får forbindelse med Kina, Korea og Japan når ny havn bygges kloss opp i grensen til Russland.

Statens vegvesen har oppdraget med å lage en reguleringsplan for ny havn i Kirkenes, selv om selve vegen mellom E6 og stamnetterminalen nærmest blir en vegstump. Området hvor havnen er tenkt bygget, består av både fjell og bløtere masser. I tillegg blir havområdet rett utenfor den påtenkte havnen analysert. Her består havbunnen for en stor del av leire, som kan være ustabil.

Mobilt laboratorium

– Prøvene med leire kan bli ødelagt av lang transport, derfor har vi fått opp et mobilt laboratorium som vi har hatt på kaia i Kirknes. Det eneste mobile laboratoriet i Norge er stasjonert på regionlaboratoriet til Statens vegvesen Region sør i Skien, forteller sjefingeniør Elisabeth Gundersen i Vegdirektoratet.

Laboratoriet kalles for Geomobil. Det er to konteinere hvor den ene er utstyrt som et laboratorium og den andre som kontor. Begge to fraktes på et eget vogntog.

Artisk korridor

– Det er økte muligheter til å seile gjennom Nordøstpassasjen som gjør en stor havn hos oss interessant, forklarer havnesjef Eivind Gade-Lundlie i Kirkenes.

Rundt om i byen hans bor bare 3 500 mennesker, i hele Sør-Varanger kommune finnes rundt tre ganger så mange innbyggere.

Alt må klaffe om havnen skal bli en realitet. Konteinerne som skal komme med skip gjennom Behringsstredet, skal losses og lastes over på jernbane. I dag er den nærmeste jernbanestasjonen 500 kilometer unna i Rovaniemi. I Finland er det ønsket å strekke jernbanelinjene hele vegen opp til norskegrensen. Derfra er det kort veg til ny havn i Vestre Høybukten. En ny havn i Kirkenes vil bety at Finland får kontakt med dypvannshavn i arktisk farvann.

Borer til havs

I Kirkenes er det Multiconsult som har fått oppdraget med grunnboring, både på land og til vanns. Prøvene fra land fraktes til veglaboratoriet til Statens vegvesen i Nordkjosbotn, mens båten «Borebas» leverer sine prøver av havbunnen direkte på kaia i Kirkenes.

Det eneste mobile laboratoriet i Norge er stasjonert på regionlaboratoriet til Statens vegvesen Region sør i Skien

Elisabeth Gundersen

De skjøre leireprøvene blir kun fraktet noen få skritt før de når laboratoriet, derfor vil ikke strukturen i leiren bli ødelagt under transporten. Når prøvene er trukket ut av rørene, blottlegges historien. I noen prøver synes det tydelig at deler av prøven er tørrere og mer grovkornet enn andre som er fine og våte. Ved hjelp av ulike analyser finner laborantene ut egenskapene til havbunnen. Satt sammen kan geoteknikerne tegne et bilde av hele havbunnen.

Simulerer havbunn

Leire kan være ustabil. Inne i konteinere på kaia i Kirkenes bygger laborantene opp et miljø som er tett på det leiren utsettes for der den ble hentet. Dette gjøres i triaksialtesten. En tynn gummistrømpe, membran om du vil, tres utenpå den sylinderformede prøven. Svært forsiktig, slik at prøven ikke går i stykker. Så fylles glassklokken rundt med vann, deretter bygges trykket opp likt det som var der hvor leiren ble til leire. Når det er gjort, kan prøven utsettes for press, resultatene som kommer ut vil fortelle hvordan leiren vil tåle å bli utsatt for mer trykk i form av en havn, for eksempel.

Hensikten med disse undersøkelsene er å kartlegge mulighetene for å fylle ut stein i havet som fundament til havnen. Om slike masser blir fylt ut, vil det også under gitte forhold kunne være fare for undersjøiske ras. Dette vil også kartleggingen fortelle om mulighetene for.

Ferdig 2019

Statens vegvesen har tatt på seg oppgaven å lage reguleringsplanen for den nye havnen. Den skal være ferdig en gang neste år. Selv om Vegvesenets primæroppgave er å bygge en kort sidearm av E6 ut til terminalen i Høybukta vest, gjøres reguleringen av hele det enorme området som potensielt kan bli havn.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur