Foto: Veidekke
Emner
Publisert
05.03.2020

Ny milliardkontrakt med Bane NOR

Veidekke har signert en milliardkontrakt med Bane NOR for dobbeltsporprosjektet Drammen-Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. Denne gangen er oppdraget å bygge en kulvert og løsmassetunnel, en totalentreprise verdt 1,83 milliarder kroner eksklusive mva.

– Vi er både stolte og glade over å ha vunnet også denne kontrakten. Sammen med Bane NOR har vi lagt ned et omfattende arbeid for å få til gode løsninger for det utfordrende prosjektet. Med gode samarbeidspartnere og vår egen kompetanse gleder vi oss til å ta fatt på denne jobben, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

Veidekkes kontrakt omfatter bygging av en 540 meter lang betongkulvert som bygges i en åpen byggegrop, og en påfølgende 290 meter lang tunnel gjennom løsmasse og inn i fjellet i Strømsåsen sør for Drammen stasjon. Denne parsellen på Vestfoldbanen er en del av Bane NORs Inter-City prosjekt som skal gi dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg når det står ferdig, etter planen i 2024.

Bygging av tunnel i løsmasser er lite brukt i Norge, men det er en godt kjent byggemetode i store deler av Europa. Derfor har Veidekke engasjert erfarne partnere som Östu-Stettin (Østerrike) og Trevi (Italia), samt rådgivere fra Norges Geotekniske Institutt, Dr techn Olav Olsen og ILF Consulting Engineers (Østerrike).

I starten av oktober signerte Bane NOR kontrakt verdt 1,96 milliarder kroner med Veidekke om bygging av seks kilometer bergtunnel igjennom Strømsåsen og en dagsone på 300 meter. Det nye oppdraget med kulvert og løsmassetunnel skal koble seg på denne bergtunnelen.

Detaljprosjektering samt forberedende arbeider starter umiddelbart, mens de tunge anleggsarbeidene starter opp i april. Strekningen er planlagt å åpne for trafikk i 2024.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur