Herfra styres roboten fra Roboxi på Stavanger lufthavn Sola. Foto: Avinor
Publisert: 16.10.2023 

Ny robot skal bidra til å sikre Avinors rullebaner

Avinor og Stavangerselskapet Roboxi har demonstrert en robot som skal ta lufthavndriften inn i fremtiden.

Roboten, som er på størrelse med en personbil, er utviklet og produsert av Roboxi, et oppstartsselskap som holder til på Forus.

– Roboten er utstyrt med kameraer og sensorer og skal blant annet kunne sjekke rullebanelys . Den skal kunne oppdage og jage fugler, oppdage og fjerne fremmedelementer som kan skade fly (FOD), og inspisere gjerder og identifisere sprekker i asfalten. Den fjernstyres i første omgang av en operatør via et kontrollpanel og kan kjøre med en fart opp mot 100 km/t, forteller Magnus Olsen Finnesand, medgrunder av Roboxi. I fremtiden vil den også kunne kjøre autonomt.

Dette er et pilotprosjekt som inngår i Avinors teknologiportefølje og støttes av Innovasjon Norge. Målsettingen er å se på muligheten for å digitalisere flere av de tradisjonelle arbeidsoppgavene på flyside, som i dag utføres manuelt av Plasstjenesten. Prosjektet handler om å ta i bruk kunstig intelligens og 5G-teknologi for å håndtere data som samles inn av roboten selv. Dette skal bidra til å effektivisere og forbedre noen av de mange oppgavene plasstjenesten utfører i dag.

Behov for økt kapasitet til overføring av data i luftfarten

– Avinors behov for å teste 5G-teknologien drives av flere vesentlige faktorer. Dette inkluderer den stadig økende aktiviteten i luftfartsindustrien, med flere passasjerer og mer gods, samt økt samarbeid med andre transportsektorer. I tillegg ser vi en økning i bruken av autonome kjøretøy og droner, og behovet for avanserte sensorer og en pålitelig kommunikasjonsinfrastruktur som er avgjørende for luftfartens fremtid, sier Lars Vågsdal, teknologidirektør i Avinor.

– Vi skal ikke kun bruke 5G for å få tilgang på internett. Teknologien skal integreres med eksisterende kommunikasjonsinfrastruktur som er nødvendig for at vi kan oppfylle Avinors strenge sikkerhetskrav. Dette inkluderer kommunikasjon med Roboxi-roboten, forklarer Vågsdal. 5G-prosjektet er et separat forskningsprosjekt som gjøres i tett samarbeid med Telia.

Skal testes under ulike klimatiske forhold

Foruten testing i Stavanger, skal roboten også testes i Alta, hvor de klimatiske forholdene er litt annerledes og mer krevende enn i Rogaland.

– Det er viktig å kunne teste roboten på en god måte sammen med driftsorganisasjonen på både Sola og Alta, sier fagsjef for plasstjenesten i Avinor, Stig Jone Nevland.

– Jo nærmere den reelle driften vi kan teste, jo tydeligere blir tilbakemeldingene. Vi satser på å kunne gjennomføre kvalitetsmessig gode tester innenfor de oppgavene vi har plukket ut i første omgang, men tankene rundt andre oppgaver som roboten kan utføre i fremtiden kan være mange. Det som er veldig gledelig er at lufthavnene er så positive til å være med på testing av ny teknologi, legger Stig Jone til.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur