Foto: Bypass Skredsikring
Publisert: 13.12.2023 

Ny skredsikringsløsning kan gi vesentlig tryggere veier

I løpet av tre år har gründerne bak Bypass Skredsikring på Stord utviklet og testet ut et helt nytt skredoverbygg som kan benyttes på nye og eksisterende veier. Fullskalatester viser at løsningen reduserer faren for skader og menneskeliv. Nå er produktet klart for markedet.

Bakgrunnen for ideen var at mer ekstremvær og klimaendringer har ført til flere ras og steinsprang de siste årene. Veiene i Vestland fylke er spesielt utsatt for ras, viser tall fra Statens vegvesen.

– Vi vet at mange kvier seg for å kjøre på de mest rasutsatte veiene i fylket vårt. Og at det både er kostbart og tidkrevende å utbedre veiene. Med den nye løsningen vi har utviklet, sparer man vesentlig tid og kostnader, og viktigst av alt – man reduserer faren for skader og tap av menneskeliv, forteller gründer og daglig leder i Bypass Skredsikring, Kjell Fylkesnes.

Ny teknisk løsning

Konseptet er enkelt forklart en prefabrikkert og modulbasert skredoverbygning som på kort tid kan monteres der det er behov.

– I dag er gjerne alternativet et betongoverbygg eller tunnel. Det tar mange år å etablere og er kostbart. Vår løsning kan produseres på tre til fire måneder og monteres på svært kort tid ved skredutsatte veistrekninger, forteller Fylkesnes videre.

Unikt bæredekke med 4-lags aktiv demping

Den tekniske løsningen består av et bæresystem i stål og et aluminium-tak med 4-lags aktiv demping. Disse demper 85 % av energien ved ett ras. Sammenbygd med en elastisk bærebru, en fordelingsbjelke, - og krasjbokser som virker som støtdempere, kan man ta ut hele energien fra ett steinsprang eller ras. Prinsippet er på mange måter likt som når man krasjer en moderne bil mot en betongvegg. Man fordeler og demper energien med støtabsorberende soner som tøyes og demper energien slik at raset får en kontrollert oppbremsing.

Forskjell på liv og død

Det er gjennomført omfattende tester av den nye løsningen ved Bypass sitt testsenter på Digernes på Stord.

– Resultatene må sies å være svært bra. Vi har fullskalatestet skredoverbygget med dropp av både små og store steiner. Vi ser at taket fint tåler steiner på fem tonn i fritt fall fra 50 meters høyde, noe som sikrer trygg ferdsel under taket. Konsekvensene om en slik stein treffer biler eller andre trafikanter ville vært katastrofale, sier Svein Terje Strandlie, forskning- og utviklingsleder i Bypass.

– Vi har hatt et bredt team med oss under utviklingen av skredoverbygget. Både eksperter på styrkeberegninger og geologer har vært sentrale i utviklingen. Denne ekspertisen og de utførte testene gjør oss trygge på at vi har utviklet et godt produkt. Vi har sendt patentsøknad på løsningen, og så vidt vi vet finnes det ikke lignende produkt andre steder i verden, fortsetter Fylkesnes.

Statkraft sin vei i Mauranger

En skredutsatt anleggsvei i Mauranger i Kvinnherad kan bli den første som tar skredoverbygget i bruk. Anders Skaarer i Statkraft har sett testene som er gjennomført av Bypass.

– Resultatene har imponert oss. Bypass har sammen med Multiconsult gjennomført et forprosjekt for oss knyttet til en aktuell anleggsvei der vi skal ferdes forbi gjennom tre sesonger. Tryggheten for våre ansatte og underentreprenører er førsteprioritet, og en slik skredoverbygning kan gjøre den store forskjellen for oss. Går alt etter planen håper vi å bli de første som tar Bypass skredoverbygg i bruk, avslutter Skaarer.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur