Da Vinci-broen er en gangbro over Europavei E18 i Nygårdskrysset i Ås kommune. Broen av kunstner Vebjørn Sans er 108 meter lang. Foto: Kjell Wold
Publisert: 22.02.2024 

Nye koster på Nygård

På Nygårdkrysset anlegg i Ås fylles byggherreorganisasjonen opp igjen hos dronningene i Kongeveien 231.

To nye byggeledere, tre tekniske byggeledere, BIM-koordinator og ny SHA-rådgiver er på plass i de flotte lokalene ved E18 på Vinterbro.

Erfarne folk

Det er erfarne folk som nå har funnet sin plass på Nygårdskrysset anlegg.

Tor Iver Steig er ny byggeleder for E134 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 etter at han i vinter skiftet beite fra rv. 4 på Hadeland. Før det jobbet Steig mye med tunnelrehabilitering i Oslo.

Lovisa König og Geir Brevik er tilsatt som tekniske byggeledere på tunnel. De kommer begge fra E16 Bjørum–Skaret, mens Johan Hall er teknisk byggeleder for veg på E134-prosjektet. Han har også lang erfaring fra ulike anleggsprosjekter i blant annet Osloregionen.

Flere prosjekt

Jorunn Olsen er ny byggeleder for rv. 22 Hafslund–Dondern i Sarpsborg. Hun kommer fra stilling som anleggsleder i et mindre entreprenørfirma, men har også mange år som byggherre både i Statens vegvesen og i flere kommuner.

Anita Dynell er tilsatt som ny SHA-rådgiver og kommer fra stilling som kontrollingeniør og prosjekteringsleder i divisjon drift. Hun skal rådgi begge de nevnte prosjekter.

Shakil Mohammad ble tilsatt som BIM-koordinator allerede for ett år siden, og har måttet ta andre oppgaver mens han har ventet på et startsignal. Han kommer fra stilling som rådgiver i et større konsulentfirma. Også han skal rådgi begge prosjekter.

Venter på proposisjonen

– Vi er veldig fornøyde med våre nye medarbeidere og glade for at byggherreorganisasjonen for våre to prosjekter nå begynner å komme på plass, stråler de to dronningene, også kjent som prosjektleder Anne-Grethe Nordahl og delprosjektleder Vibeke Malvik. Det er gøy med litt liv i gangene igjen. Fortsatt skal det for begge prosjektene flere på plass, blant annet kontrollingeniører.

Nå venter de bare på at Stortingsproposisjonen om bompengefinansiering av E134 Oslofjord kommer i løpet av våren 2024, slik at de kan sende ut konkurransegrunnlaget for jobben i løpet av sommeren 24. Og mens de «venter» skal konkurransegrunnlaget for rv. 22 Hafslund–Dondern ut i markedet.

Hva skjer med E18 Retvet Vinterbro?

– Her venter vi på den nye NTPen. Etter at Ås kommune sa nei til vårt bompengeopplegg, ble prosjektet lagt på is og vi er bekymret for at prosjektet ikke blir prioritert i ny NTP. Men vi er optimister. Særlig etter at Ås kommune nå i februar vedtok at de ville være positive til å behandle en ny bompengesak. Vi krysser fingrene, sier Nordahl.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur