Bystyret i Oslo bevilger 5,4 milliarder kroner til nytt signalsystem for T-banen. Det nye signalsystemet legger til rette for flere og enda mer presise avganger. Sporveien, som driver T-banen, starter nå arbeidet med å anskaffe signalsystemet. Tilsvarende system er i drift i flere andre storbyer, blant annet i København og New York.
Publisert: 09.09.2019 

Nye milliarder til T-banen skal gi flere avganger

Bystyret i Oslo bevilger 5,4 milliarder kroner til nytt signalsystem for T-banen. Det nye signalsystemet legger til rette for flere og enda mer presise avganger. Sporveien, som driver T-banen, starter nå arbeidet med å anskaffe signalsystemet. Tilsvarende system er i drift i flere andre storbyer, blant annet i København og New York.

Det nye signalsystemet har en kostnadsramme på 5,4 milliarder kroner. Bystyret i Oslo fattet et enstemmig vedtak i bystyremøtet onsdag 4. september. Et nytt signalsystem gjør det mulig å styre hele operasjonen av T-banen på en ny, mer driftssikker og effektiv måte enn med dagens system.

Satser stort på T-banen

Med Fornebubanen, ny sentrumstunell og nytt signalsystem gjennomfører Oslo kommune den største fornyelsen av T-banen noensinne.

– Nytt signalsystem har det blitt snakket om helt siden jeg var samferdselsbyråd i Oslo tidlig på 90-tallet. Nå har vi endelig fått det på plass. Dette er jo «hjernen» til t-banen, som så mange er avhengig av i hverdagen. Jeg er glad vi har fått med bystyret på å sikre at denne hjernen vil fungere i mange år fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Kollektivtrafikken i Oslo, og spesielt T-banen er en stor suksess. Byen vokser og flere tar smarte og kollektivgrønne valg. Bare i fjor reiste 122 millioner med T-banen. Med et nytt signalsystem kan Sporveien øke kapasiteten ytterligere, slik at enda flere får reise enda oftere med t-banen. En T-bane i verdensklasse blir enda bedre, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Det nye signalsystemet er en forutsetning for fortsatt vekst for T-banen

Sporveien har gjort en grundig jobb for å analysere og definere rammene for det nye signalsystemet for T-banen. Nå ser sporveissjef Cato Hellesjø fram til å starte anskaffelsen.

– Målet vårt er å gi innbyggerne i Oslo-regionen best og mest mulig kollektivtrafikk for pengene. Et nytt signalsystem vil bidra til nettopp det. Deler av dagens signalsystem baserer seg på teknologi fra 1960-tallet som er krevende å vedlikeholde. Vi er dessuten helt avhengige av å ha en t-bane med stor kapasitet til å håndtere trafikkveksten vi ser kommer i årene framover. Et nytt signalsystem er en forutsetning for Fornebubanen og den nye sentrumstunellen, og for at T-banen fortsatt skal være ryggraden i kollektivtrafikken i Oslo, sier Cato Hellesjø.

Nytt system gir en helhetlig styring av t-banetrafikken

Hensikten med et signal- og sikringssystem er å styre og sikre togtrafikken på t-banen. Sporveien skal innføre et helt nytt signalsystem basert på CBTC-teknologi. CBTC står for communication based train control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Det er et system for helhetlig styring og sikring av trafikken, basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur.

I dag har T-banen i Oslo et signalsystem som gir beskjed om hvilke skinnestrekninger, eller såkalte sporfelt, som er ledige, hvilke som er opptatt og hva den tillatte hastigheten på sporfeltet er. Er sporfeltet ledig, gir signalsystemet t-baneføreren grønt lys til å kjøre videre. Er strekningen opptatt gir signalsystemet t-baneføreren rødt lys og føreren må vente.

Det nye signalsystemet med CBTC-teknologi er ikke avhengig av sporfelt og lyssignaler for å styre trafikken. Systemet fungerer slik at togene starter på signal fra fører. Ved hjelp av trådløs kommunikasjon tilpasser systemet farten og avstanden mellom togene underveis, og stopper toget automatisk ved plattformen.

Flere T-banetog i drift samtidig

Samlet sett betyr det at T-banen kan utnytte T-banestrekningene på en bedre måte, for eksempel i tunnelen mellom Majorstua og Tøyen der flere linjer skal inn på én felles strekning.

– Trafikken på T-banen vil flyte jevnere og raskere, og vi kan ha flere T-banetog i drift samtidig, på en mer energieffektiv måte. Du vil ikke se den store forskjellen med det nye signalsystemet, men du vil merke den ved at T-banen kan frakte deg dit du skal enda raskere og mer effektivt, sier konsernsjef i Sporveien Cato Hellesjø.

Teknologien er i dag bransjestandard, og er allerede i bruk i blant annet New York, Paris, London, Madrid og København. Etter planen skal systemet være ferdig innført på T-banen innen utgangen av 2027.

Fakta: Nytt signalsystem for T-banen: - Sporveien skal bygge et nytt signalsystem med CBTC-teknologi. CBTC står for communication based train control, eller kommunikasjonsbasert togstyring. Det er et system for helhetlig styring og sikring av trafikken, basert på trådløs kommunikasjon mellom tog og infrastruktur. – Det nye systemet gjør T-banen mer robust, med lavere risiko for feil og høyere grad av sikkerhet. Teknologien er i dag bransjestandard, og er allerede i bruk i New York, Paris, London, Madrid, København og en rekke andre store byer. – Med det nye signalsystemet får T-banen ett felles system på alle linjer, tilrettelagt for videre utvikling av T-banen. Teknologien gjør det blant annet mulig å kjøre med kortere avstand mellom t-banetogene. Det gjør at trafikken flyter jevnere og raskere, og tilrettelegger for flere og enda mer presise avganger enn det som er mulig med dagens delvis utdaterte signalsystem. – Det nye signalsystemet har en kostnadsramme på 5,4 milliarder kroner. Etter planen skal signalsystemet være ferdig innført på T-banen innen utgangen av 2027.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur