Skisse av den Nye Mjøsbrua. Foto: Nye Veier
Emner
Publisert
08.06.2020

Nye Mjøsbroa: Lettere og lavere CO2-utslipp gjennom bruk av tre

Nye Veier presenterte 3. juni entreprenørene som skal bygge ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud i Innlandet. Prosjektet inkluderer en bro med fire felt over Mjøsa. De høye mijøambisjonene for ny Mjøsbro, har materialisert seg gjennom blant annet at leverandøren vil benytte tre for å skape en lettere konstruksjon og redusere klimagassutslippet. Broen vil gi et visuelt inntrykk av innovativ bruk av tre og den forankringen skog og tre har både regionalt og nasjonalt.

– Dette er et forbildeprosjekt som befester Norges posisjon som verdensledende innen innovativ bruk av tre. At Mjøsbrua nå bygges i tre i kombinasjon med andre materialer underbygger den lange skogtradisjonen vi har i Norge, og det vil kunne bli et utstillingsvindu mot verden. Jeg ønsker at vi skal bruke enda mer tre i bygg og anlegg framover. Dette er ikke minst viktig for Innlandet hvor skog- og treindustri i generasjoner har spilt en viktig rolle i arbeidsplasser og samfunnsutvikling. De store skogressursene som over 23 000 skogeiere forvalter gjør det mulig å utvikle bærekraftig industri basert på fornybare ressurser, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Mjøsbrua er et viktig og symbolsk prosjekt, som viser frem Norge som en verdensledende nasjon innen utvikling av store og komplekse treløsninger. Her utvikler vi kompetanse, teknologi og løsninger som verden vil ha bruk for. Det gir også eksportmuligheter.

– Når vi bygger vei i Norge, må vi tenke på det beste for brukerne, skattebetalerne og miljøet. Med broløsningen over Mjøsa slår vi tre fluer i en smekk. Ved å bruke tre i Mjøsbrua bidrar vi til minst mulig CO2-utslipp i prosjektet. Dette kan bli viktig for framtidige utbyggingsprosjekter i samferdselsnorge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur